Výkonná rada v říjnu

Vážná situace v nemocnicích kvůli tomu, že s nimi pojišťovny dosud nepodepsaly smlouvy na příští rok, byla hlavním tématem aktuálních informací ze zdravotnictví podávaných vedením svazu členům výkonné rady na jednání v úterý 9. října. Odborový svaz to vnímá jako ohrožení existence nejen některých oddělení, ale celých nemocnic, jako ohrožení pracovních míst zaměstnanců i kvality a dostupnosti péče pro pacienty.

Ve společném postupu za záchranu nemocnic, a tím i dostupné péče v regionech, se odborový svaz spojil s Asociací českých a moravských nemocnic, Asociací krajských nemocnic, Lékařským odborovým klubem-Svazem českých lékařů, Národní radou osob se zdravotním postižením a Svazem pacientů ČR. Zástupci těch organizací společně s žádostí o pomoc oslovili poslankyně a poslance, senátorky a senátory, prezidenta republiky a ombudsmana. Uspořádali společnou tiskovou konferenci, vydali společné prohlášení a zahájili petici Občané, braňte svoje nemocnice! Petice k podpisu i všechny další informace jsou na webu odborového svazu (www.zdravotnickeodbory.cz). Osmého října tyto organizace ustavily krizový štáb. Aktivitu za záchranu nemocnic podporuje také Českomoravská konfederace odborových svazů i další odborové svazy, které nejsou členy ČMKOS.

Předsedkyně Dagmar Žitníková upozornila také na nebezpečí číhající v zákoně o rozpočtové zodpovědnosti. Pokud by státní dluh překročil určitou úroveň, mohly by se k jeho snížení použít peníze z jakýchkoliv veřejných prostředků, tedy i ze zdravotního pojištění!

V důsledku tragických otrav metanolem dochází k vyjasňování kompetencí mezi jednotlivými kontrolními institucemi a ministerstvy zdravotnictví a zemědělství. To prosazuje, že jím řízené kontrolní orgány by kontrolovaly potraviny „od výroby po vidličku“, Ministerstvo zdravotnictví chce zachovat, aby potravinářská inspekce kontrolovala „od výroby po prodejce“ a hygienická služba „od prodejců po spotřebitele“.

V sociálních službách je hlavním problémem i nadále nedostatek financí – pro příští rok je na dotace počítáno s 6,1 miliardou korun, zatímco zapotřebí je nejméně 8,5 miliardy. Pro odborový svaz je nepřijatelná snaha nahradit zdravotníky v sociálních služeb prací externích agentur. Všechny zkušenosti i analýzy dokazují, že by došlo k prodražení a zhoršení této péče.

Ivana Břeňková informovala o dění v Evropě, například o jednáních o pracovní době a přesčasech či o projednávání problémů spojených se stárnutím zaměstnanců i celé populace.

Informace z regionů se věnovaly aktuálnímu dění i krajských konferencím.

Jaroslava Carrasco a Jana Sedláčková hovořily o nízké účasti na konferenci v Praze a ve středních Čechách. Přes včasné rozeslání materiálů na e-mailové adresy a následné připomenutí regionálními pracovnicemi zástupci mnoha organizací bez omluvy nepřišli, někteří se poté vymlouvali na to, že „nic nedostali, nic nevěděli“.

Lubomír Francl popsal situaci v jihočeských nemocnicích. Zdravotní pojišťovny chtějí zrušit 270 lůžek, kraj je ochoten přistoupit na zrušení 130 lůžek. Nemocnice v Prachaticích a Českém Krumlově jsou neoficiálně označeny za ohrožené, na jejich podporu se konají happeningy a podepisují se petice.

Jan Zatloukal uvedl, že v Olomouckém kraji se hovoří o rušení novorozeneckého oddělení a porodnice v Jeseníku a v poslední době také o ohrožení nemocnice ve Šternberku.

Jana Hnyková připomněla, že v Libereckém kraji se stále vlečou problémy zaměstnanců ve Cvikově. Popsala, že většímu zapojení některých odborových organizací do aktivního dění se snaží členové krajské rady napomoci svým patronátem nad nimi.

Jiřina Marešová informovala o tom, jak se odboráři na Vysočině chystají na jednání s novým vedením kraje po volbách.

Vít Přibylík uvedl, že konkrétní problémy se nyní řeší v Opavě a v Havířově.

Iva Řezníčková popsala, že v Královéhradeckém kraji bylo zahájeno vyjednávání s nemocničním holdingem, požadavky se týkají hlavně mezd, pět let se zde nepřidávalo.

Podobné články

Aktuality 7. 6. 2022 / 13:02

Po dvouleté přestávce jsme se sešli se slovenskými kolegy

Po dvou letech jsme konečně mohli uskutečnit společné jednání výkonné rady a dozorčí rady našeho odborového svazu a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

Aktuality 27. 5. 2022 / 12:13

Výkonná rada v květnu

Vzhledem k následujícímu setkání se slovenskými kolegy nejednala výkonná rada OS v obvyklém druhém týdnu v měsíci, ale ve čtvrtek 26. května dopoledne společně s dozorčí radou OS.

Aktuality 12. 4. 2022 / 15:23

Výkonná rada v dubnu

Výkonná rada OS na svém jednání v úterý 12. dubna zhodnotila březnové porady předsedů a dalších zástupců odborových organizací s vedením odborového svazu a zabývala se přípravou setkání se slovenskými kolegy.

Načíst další
 
Napište nám