Výkonná rada v únoru

První část jednání výkonné rady v úterý 12. února byla věnována setkání s výborem odborové organizace zaměstnanců ústředí odborového svazu. Odboráři o něj požádali kvůli schválenému rozpočtu OS, kde byla výrazně zkrácena částka na mzdy nejen proti návrhu předloženému vedením OS, ale i oproti nižšímu návrhu předloženému ekonomickou komisí, která je poradním orgánem výkonné rady.

Odboráři připomněli usnesení listopadového sjezdu OS zavazující „VR a vedení OS ke snižování deficitu rozpočtu OS s ohledem na zajištění požadovaných činností OS“. Zdůraznili, že schválený rozpočet by vedl k propouštění zaměstnanců a k omezení rozsahu poskytovaných služeb. Připomněli, že v posledních deseti letech se výrazně snížil počet zaměstnanců OS, ale rozsah činností zůstal zachován, naopak přibyly mnohé další, například v souvislosti s rejstříkovými soudy. Další snižování počtu zaměstnanců a přitom zachování rozsahu poskytovaných služeb už není možné. Uvedli příklady práce zaměstnanců OS, o níž se příliš nemluví, která je časově velmi náročná a při tom nezbytná. Například v minulých dvou letech řešili problémy s neplatiči a úspěšně. Nyní řeší seznam neshod v evidenci členů, kde se jméno po jméně pátrá, proč údaje zaslané odborovou organizací neodpovídají. Druhý seznam k řešení se týká odborových organizací, které nemají v pořádku vše, co se týká rejstříkových soudů.

Po diskusi s výborem odborové organizace výkonná rada revokovala své lednové rozhodnutí a na mzdy schválila částku doporučenou ekonomickou komisí.

Předsedkyně Dagmar Žitníková informovala o aktuálním dění ve zdravotnictví a v sociálních službách a o jednáních, které absolvovalo vedení OS.

Objevil se například záměr Ministerstva zdravotnictví zrušit platové tabulky. Vedení OS o něm okamžitě jednalo s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou. Ministryně Maláčová s tím nesouhlasí, nechce nic měnit, navíc odměňování je jednoznačně v gesci MPSV, takže by muselo dojít ke změně kompetenčního zákona, což je nereálné. Útoky na systém odměňování ve zdravotnictví ale budou určitě pokračovat.

Pokud jde o jednání s ministrem Adamem Vojtěchem o nesprávně vyplacených příplatcích, problém je, že některé organizace podepsaly kolektivní smlouvu s tím, že bude vyplácený menší příplatek než slíbený nebo že budou odebrány dosavadní příplatky. S tím už se po podepsání většinou nedá nic dělat a ani nelze jít za ministrem, že jeho sliby nebyly dodržené, když to odborová organizace podepsala. Snad pouze kdyby se jí podařilo prokázat, že byla uvedena v omyl nebo že podepsala pod nátlakem.

Zaměstnavatelé z nemocnic znovu oznámili, že nejsou zaměstnavatelé, takže OS bude žádat o určení zprostředkovatele. OS chtěl už koncem roku postupovat podle zákona o kolektivním vyjednávání a kvůli neochotě zaměstnavatelů z nemocnic jednat požádal MPSV o zprostředkovatele, ale dostal odpověď, že i ve zdravotnictví se může stávkovat. Položil tedy doplňující dotaz, zda lze opravdu stávkovat, když na pracovištích je jen jedna zdravotní sestra atd. Nyní obdržel odpověď, která je v souladu se stanoviskem OS – že ve zdravotnictví při poskytování akutní péče stávkovat nelze.

Ve dnech 15. a 16. 5. 2019 se v pražské Hotelu Olšanka uskuteční konference sekce nemocnic na téma postavení nelékařského personálu v nemocnicích, zkušenosti s kolektivním vyjednáváním, platy a mzdy, náročnost práce.

V listopadu se uskuteční konference sekce sociál na téma postavení pracovníka v sociálních službách, demografický vývoj, nedostatek míst v pobytových službách, transformace psychiatrické péče.

Konference sekce pracovníků hygienické služby ještě nebyla schválena, ale počítá se s ní a o jejím financování už se jednalo na ČMKOS.

Ve spolupráci s ČMKOS OS počítá s uspořádáním osmi seminářů, budou se věnovat kolektivnímu vyjednávání, protože nyní se v některých situacích ukazuje, že odboráři z příspěvkových organizací vůbec neumějí kolektivně vyjednávat. Tyto semináře se uskuteční v rámci projektu o intenzifikaci práce.

Předsedkyně dozorčí rady Soňa Vytisková okomentovala zápis z únorového jednání dozorčí rady. Jednání se účastnilo vedení OS, které na místě vysvětlilo projednávané otázky. Poděkovala vedení OS za předložené materiály a seznámila s tím, co bude dozorčí radu zajímat na příštím jednání.

Výkonná rada projednala a schválila závazné pokyny k provádění stanov OS.

Výkonná rada se podrobně zabývala využíváním Zajišťovacího fondu a schválila dvě změny v jeho Statutu – čekací dobu mezi vstupem do Zajišťovacího fondu a možností čerpat dary zkrátila z 12 na 6 měsíců a dar při ošetřování člena rodiny bude vyplácen i při dlouhodobém ošetřovném.

Výkonná rada vzala na vědomí rezignaci Jaroslavy Doleželové na práci ve výboru sekce pro práci s členskou základnou a do výboru této sekce jmenovala Ludmilu Šromotovou z Kroměřížské nemocnice.

Podobné články

Aktuality 14. 11. 2022 / 20:53

Výkonná rada v listopadu

Těsně před zahájením sjezdu OS se ve středu 9. listopadu na posledním společném jednání v dosavadním složení sešly výkonná a dozorčí rada odborového svazu.

Aktuality 20. 10. 2022 / 10:19

Výkonná rada v říjnu

V pondělí 17. října odpoledne se členové výkonné rady a dozorčí rady OS společně zabývali přípravami na IX. sjezd, který se bude konat ve dnech 10. a 11. listopadu.

Aktuality 10. 9. 2022 / 18:43

Výkonná rada v září

Společné jednání výkonné rady a dozorčí rady odborového svazu začalo v pondělí 5. září odpoledne.

Načíst další
 
Napište nám