Výkonná rada v únoru

Druhé jednání výkonné rady v roce 2015 začalo v pondělí 9. února odpoledne a pokračovalo v úterý 10. února. Na programu kromě obvyklých témat mělo rozpočet odborového svazu na rok 2015 a směrnici o hospodaření OS.

O projednání návrhu rozpočtu ekonomickou komisí informoval Vít Přibylík. Výkonná rada předložený návrh rozpočtu jednohlasně schválila. Po diskusi ke směrnici o hospodaření členové výkonné rady rozhodli, že po zapracování navržených úprav se jí bude zabývat znovu na březnovém jednání.

Výkonná rada určila garanty sekcí, které jsou poradními orgány výkonné rady:

sekce lázeňství – Helena Šebestová,

sekce pracovníků hygienické služby – Alena Wilhelmová,

sekce nemocnic – Ivana Břeňková,

sekce sociál – Tomáš Havlásek,

sekce nelékařských pracovníků – Petr Vaník,

sekce nezdravotnických pracovníků – Stanislav Taťoun,

sekce pro práci s členskou základnou – Lubomír Francl,

sekce zdravotnických záchranných služeb – Jan Zatloukal.

Výkonná rada vzala na vědomí informaci, že řídící sekce pro práci s členskou základnou bude Jaroslava Doleželová.

Výkonná rada rozhodla, že novými členkami výboru sekce lázeňství se stanou Miroslava Horáková a Alena Langfelnerová.

V sekci zdravotnických záchranných služeb se členkou výboru místo Dany Nosovské stane Jana Hozáková.

Výkonná rada projednala situaci na pražské záchrance a přijala k ní následující usnesení:

Výkonná rada Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR projednala situaci ve Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy, považuje ji za velmi závažnou a upozorňuje na to, že její neřešení ohrožuje poskytování zdravotní péče v hlavním městě.

Výkonná rada podporuje stávkovou pohotovost odborové organizace OSZSP ČR na ZZS hl. m. Prahy a její požadavky, včetně požadavku na odvolání ředitele.

O jednání dozorčí rady OS informovala její předsedkyně Soňa Vytisková.

Ivana Břeňková podrobně seznámila s tím, jak se odborový svaz angažuje v jednáních o zvyšování mezd v nemocnicích. Na konkrétních údajích z krajů a jednotlivých zařízení doložila, jak vypadá současný stav. Informacemi ze svých jednání v krajích ji doplnili další členové výkonné rady. Ivana Břeňková seznámila také s tím, jak bude Ministerstvo zdravotnictví posuzovat, zda nemocnice v úhradové vyhlášce dostaly dostatek prostředků na zvýšení platů.

Dagmar Žitníková informovala o dalších jednáních, která svaz vede. Týkají se nedostatečně vysokých úhrad následné a dlouhodobé péče, situace v sociálních službách a problémů, které souvisejí se zamýšleným rušením kojeneckých ústavů.

Podobné články

Aktuality 7. 6. 2022 / 13:02

Po dvouleté přestávce jsme se sešli se slovenskými kolegy

Po dvou letech jsme konečně mohli uskutečnit společné jednání výkonné rady a dozorčí rady našeho odborového svazu a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

Aktuality 27. 5. 2022 / 12:13

Výkonná rada v květnu

Vzhledem k následujícímu setkání se slovenskými kolegy nejednala výkonná rada OS v obvyklém druhém týdnu v měsíci, ale ve čtvrtek 26. května dopoledne společně s dozorčí radou OS.

Aktuality 12. 4. 2022 / 15:23

Výkonná rada v dubnu

Výkonná rada OS na svém jednání v úterý 12. dubna zhodnotila březnové porady předsedů a dalších zástupců odborových organizací s vedením odborového svazu a zabývala se přípravou setkání se slovenskými kolegy.

Načíst další
 
Napište nám