Výkonná rada v únoru

Výkonná rada odborového svazu v úterý 12. února schválila pracovní skupinu psychiatrických léčeben, která bude působit při sekci nemocnic. Jen velmi stručné tentokrát byly informace o dění v odborovém svazu a o nejvážnějších problémech ve zdravotnictví a sociální péči. Takřka celé jednání výkonné rady bylo totiž věnováno diskusi o statutu chystaného zajišťovacího fondu.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková informovala o činnosti krizového štábu. Společné a vytrvalé úsilí Asociace českých a moravských nemocnic, Asociace krajských nemocnic, odborů, Národní rady osob se zdravotním postižením a Svazu pacientů ČR vedlo k záchraně nemocnic a jejich částí určených zdravotními pojišťovnami za podpory Ministerstva zdravotnictví ke zrušení. V zápětí se však objevil další velmi nebezpečný útok na nemocnice – úhradová vyhláška. Přestože došlo ke zvýšení DPH a masivnímu zdražování téměř všeho, nemocnice reálně mají dostat pouhých 87 % úhrad ze skutečnosti roku 2011. To znamená, že budou mít na provoz tak do poloviny října. Odbory se domnívají, že když se nepodařilo zrušit nemocnice a jejich části nepodepsáním smluv, má se to podařit jejich ekonomickou likvidací.

Nastolená situace zároveň vede k prohlubování problémů VZP, což podle odborů má za cíl připravit půdu pro zavedení dvousložkového pojistného, s nímž ministerstvo počítá v chystaných novelizacích zákonů. Krizový štáb proto bude existovat a spolupracovat dál. Podpořil petici České lékařské komory „Chceme kvalitní zdravotnictví“, která sice vznikla kvůli dopadu úhradové vyhlášky na ordinace ambulantních specialistů, ale varování a požadavky v ní obsažené se týkají i nemocnic a jsou v souladu s tím, co dlouhodobě prosazují členové krizového štábu, včetně odborového svazu. V tlaku na zvýšení úhrad za péči a na řešení dalších problémů bude krizový štáb postupovat společně, ale zároveň jednotliví jeho členové budou pořádat vlastní akce, tiskové konference atd.

Současná situace se vážně dotýká nejen nemocnic v regionech, ale i fakultních nemocnic. Všude hrozí, že ji ředitelé budou chtít řešit snižováním platů zaměstnanců a propouštěním. Odborový svaz proto vyzývá své organizace, aby se zajímaly o to, jak dopadne úhradová vyhláška na jejich nemocnici. Zvláště se odborový svaz zajímá o situaci ve fakultních nemocnicích. Získané informace OS počátkem března využije při tripartitním jednání o dopadech úhradové vyhlášky a při dalších příležitostech.

Předseda dozorčí rady Petr Popule seznámil výkonnou radu s kontrolami, jimž se v poslední době věnovali členové dozorčí rady a které se týkaly například jednotlivých organizací a jejich spolupráce s regionálními pracovníky a inspektory BOZP či účtování služebních cest.

Více než pět hodin členové výkonné rady detailně probírali návrh statutu zajišťovacího fondu. Je velmi těžké, ale zároveň zcela nezbytné, co nejpřesněji v obecné rovině definovat nároky na finanční dary z tohoto fondu a pravidla jejich čerpání. Snahou je zajistit, aby se spravedlivě vztahovaly na všechny členy s pravidelnou pracovní dobou i v nejrůznějších formách směnného provozu a aby zároveň neumožňovaly zneužívání. Je složité popsat, aby se pomoc spravedlivě týkala klasické rodiny i neúplné rodiny či různých forem partnerského soužití. Je třeba určit kriteria, která budou toto vše postihovat a zároveň budou jednoznačně vymezená a snadno prokazatelná a kontrolovatelná. Celkový záměr fungování fondu je ovšem jednoznačný: Vrátit se k „odborovým kořenům“, posílit solidaritu a pomoci potřebným

Ke schválení statutu zajišťovacího fondu by mělo dojít na březnovém jednání výkonné rady. To bude dvoudenní a části se zúčastní také zástupci krajských rad.

Podobné články

Aktuality 14. 11. 2022 / 20:53

Výkonná rada v listopadu

Těsně před zahájením sjezdu OS se ve středu 9. listopadu na posledním společném jednání v dosavadním složení sešly výkonná a dozorčí rada odborového svazu.

Aktuality 20. 10. 2022 / 10:19

Výkonná rada v říjnu

V pondělí 17. října odpoledne se členové výkonné rady a dozorčí rady OS společně zabývali přípravami na IX. sjezd, který se bude konat ve dnech 10. a 11. listopadu.

Aktuality 10. 9. 2022 / 18:43

Výkonná rada v září

Společné jednání výkonné rady a dozorčí rady odborového svazu začalo v pondělí 5. září odpoledne.

Načíst další
 
Napište nám