Výkonná rada v září

V pondělí a v úterý 10. a 11. září se sešla k jednání společně výkonná a dozorčí rada odborového svazu. Dne 10. září jednaly oba orgány společně, druhý den následovala samostatná jednání. Jednotliví členové výkonné rady podali informaci z příslušných krajů. Nespokojenost je tam, kde se uvažuje, nebo se spustilo, pásmové odměňování pro zaměstnance v příspěvkových organizacích. S obavami je sledován průběh dohodovacího řízení k úhradám zdravotní péče pro rok 2013 a uzavírání smluv zdravotnických zařízení se zdravotními pojišťovnami.

Výkonná rada a dozorčí rada se zabývaly přípravou krajských konferencí a celostátní konference.

Na úterním jednání výkonné rady se nejobšírnější diskuse vedla o nejistotě v nemocnicích, způsobené neuzavřenými dohodami se zdravotními pojišťovnami, takže nemocnice netuší, co s nimi bude po prvním lednu, v jakém rozsahu budou moci poskytovat léčbu a zda vůbec. Velmi závažné jsou také nejnovější snahy šetřit na zaměstnancích – převádění zdravotních sester na pozice zdravotních asistentů.

Pokračují vyjednávání s Ministerstvem práce a sociálních věcí o zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách. Trvají obavy ze zavádění pásmového odměňování v tomto resortu.

Ivana Břeňková informovala o dění na mezinárodním poli. Výkonná rada podpořila evropskou kampaň Voda a sanitační zařízení jsou lidská práva. Informace o kampani včetně podpisového archu jsou na webu odborového svazu.

Ladislav Kucharský seznámil se záměry Nadace Friedricha Eberta v příštím roce a s tím souvisejícími plánovanými konferencemi a semináři, jichž se odborový svaz zúčastní.

Podobné články

Aktuality 14. 11. 2022 / 20:53

Výkonná rada v listopadu

Těsně před zahájením sjezdu OS se ve středu 9. listopadu na posledním společném jednání v dosavadním složení sešly výkonná a dozorčí rada odborového svazu.

Aktuality 20. 10. 2022 / 10:19

Výkonná rada v říjnu

V pondělí 17. října odpoledne se členové výkonné rady a dozorčí rady OS společně zabývali přípravami na IX. sjezd, který se bude konat ve dnech 10. a 11. listopadu.

Aktuality 10. 9. 2022 / 18:43

Výkonná rada v září

Společné jednání výkonné rady a dozorčí rady odborového svazu začalo v pondělí 5. září odpoledne.

Načíst další
 
Napište nám