Výkonná rada v září

V pondělí a v úterý 10. a 11. září se sešla k jednání společně výkonná a dozorčí rada odborového svazu. Dne 10. září jednaly oba orgány společně, druhý den následovala samostatná jednání. Jednotliví členové výkonné rady podali informaci z příslušných krajů. Nespokojenost je tam, kde se uvažuje, nebo se spustilo, pásmové odměňování pro zaměstnance v příspěvkových organizacích. S obavami je sledován průběh dohodovacího řízení k úhradám zdravotní péče pro rok 2013 a uzavírání smluv zdravotnických zařízení se zdravotními pojišťovnami.

Výkonná rada a dozorčí rada se zabývaly přípravou krajských konferencí a celostátní konference.

Na úterním jednání výkonné rady se nejobšírnější diskuse vedla o nejistotě v nemocnicích, způsobené neuzavřenými dohodami se zdravotními pojišťovnami, takže nemocnice netuší, co s nimi bude po prvním lednu, v jakém rozsahu budou moci poskytovat léčbu a zda vůbec. Velmi závažné jsou také nejnovější snahy šetřit na zaměstnancích – převádění zdravotních sester na pozice zdravotních asistentů.

Pokračují vyjednávání s Ministerstvem práce a sociálních věcí o zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách. Trvají obavy ze zavádění pásmového odměňování v tomto resortu.

Ivana Břeňková informovala o dění na mezinárodním poli. Výkonná rada podpořila evropskou kampaň Voda a sanitační zařízení jsou lidská práva. Informace o kampani včetně podpisového archu jsou na webu odborového svazu.

Ladislav Kucharský seznámil se záměry Nadace Friedricha Eberta v příštím roce a s tím souvisejícími plánovanými konferencemi a semináři, jichž se odborový svaz zúčastní.

Podobné články

Aktuality 16. 3. 2023 / 8:08

Výkonná rada v březnu

Výkonná rada OS v úterý 14. března projednala aktuální vládní záměry týkající se změn ve výši důchodů a prodloužení věku pro odchod do důchodu a podpořila demonstraci NE 68.

Aktuality 22. 2. 2023 / 10:03

Výkonná rada v únoru

Výkonná rada OS na svém jednání v úterý 21. února schválila směrnici hospodaření OS, statut sekcí odborového svazu, složení výborů sekcí a určila jejich garanty.

Aktuality 13. 1. 2023 / 21:23

Členové výkonné a dozorčí rady OS jednali s ministrem Válkem

Hodinu a půl diskutovali v pondělí 9. ledna odpoledne členové výkonné rady odborového svazu a členové dozorčí rady odborového svazu s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a jeho kolegy.

Načíst další
 
Napište nám