Výkonná rada v září

V pondělí a v úterý 10. a 11. září se sešla k jednání společně výkonná a dozorčí rada odborového svazu. Dne 10. září jednaly oba orgány společně, druhý den následovala samostatná jednání. Jednotliví členové výkonné rady podali informaci z příslušných krajů. Nespokojenost je tam, kde se uvažuje, nebo se spustilo, pásmové odměňování pro zaměstnance v příspěvkových organizacích. S obavami je sledován průběh dohodovacího řízení k úhradám zdravotní péče pro rok 2013 a uzavírání smluv zdravotnických zařízení se zdravotními pojišťovnami.

Výkonná rada a dozorčí rada se zabývaly přípravou krajských konferencí a celostátní konference.

Na úterním jednání výkonné rady se nejobšírnější diskuse vedla o nejistotě v nemocnicích, způsobené neuzavřenými dohodami se zdravotními pojišťovnami, takže nemocnice netuší, co s nimi bude po prvním lednu, v jakém rozsahu budou moci poskytovat léčbu a zda vůbec. Velmi závažné jsou také nejnovější snahy šetřit na zaměstnancích – převádění zdravotních sester na pozice zdravotních asistentů.

Pokračují vyjednávání s Ministerstvem práce a sociálních věcí o zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách. Trvají obavy ze zavádění pásmového odměňování v tomto resortu.

Ivana Břeňková informovala o dění na mezinárodním poli. Výkonná rada podpořila evropskou kampaň Voda a sanitační zařízení jsou lidská práva. Informace o kampani včetně podpisového archu jsou na webu odborového svazu.

Ladislav Kucharský seznámil se záměry Nadace Friedricha Eberta v příštím roce a s tím souvisejícími plánovanými konferencemi a semináři, jichž se odborový svaz zúčastní.

Podobné články

Aktuality 7. 6. 2022 / 13:02

Po dvouleté přestávce jsme se sešli se slovenskými kolegy

Po dvou letech jsme konečně mohli uskutečnit společné jednání výkonné rady a dozorčí rady našeho odborového svazu a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

Aktuality 27. 5. 2022 / 12:13

Výkonná rada v květnu

Vzhledem k následujícímu setkání se slovenskými kolegy nejednala výkonná rada OS v obvyklém druhém týdnu v měsíci, ale ve čtvrtek 26. května dopoledne společně s dozorčí radou OS.

Aktuality 12. 4. 2022 / 15:23

Výkonná rada v dubnu

Výkonná rada OS na svém jednání v úterý 12. dubna zhodnotila březnové porady předsedů a dalších zástupců odborových organizací s vedením odborového svazu a zabývala se přípravou setkání se slovenskými kolegy.

Načíst další
 
Napište nám