Výkonná rada v září vyzvala vládu k akci na záchranu nemocnic

Výkonná rada jednala dva dny, a to 9. a 10. září. Byla informována o výsledcích jednání sekce lázeňství, vedené Martinem Vackem. Konkrétní informace z jednání sekce a následné tiskové konference podala Helena Šebestová, garantka sekce za výkonnou radu. Záznam z tiskové konference je zveřejněn na internetových stránkách ČMKOS. Hlavním apelem na tiskové konferenci byla výzva k veřejnosti, aby požadovala přiznání lázeňské péče, protože dle sdělení zdravotních pojišťoven jsou na tuto péči zdroje.

Výkonná rada projednala přípravu VII. sjezdu OSZSP ČR, který se bude konat ve dnech 20. – 22. listopadu 2014, sestavila skupiny pro práce k aktualizaci programu a stanov svazu.

Výkonná rada byla informována také o sjezdu ČMKOS, který se bude konat ve dnech 25. a 26. dubna 2014, a o kongresu EPSU (Evropská .federace odborových svazů veřejných služeb), který se bude konat ve dnech 20. – 23. května 2014.

V letošním roce se bude konat mezinárodní konference ke zdravotnictví v Bělehradu, kterou bude organizovat a financovat EPSU. Konference se zúčastní místopředsedové Ivana Břeňková a Ladislav Kucharský a zástupce nemocnic – člen výkonné rady Lubomír Francl.

První den jednání odsouhlasila výkonná rada také jednorázovou pomoc našim členům, kteří byli postiženi červnovou přírodní katastrofou. Celková výše podpory pro osm žadatelů byla odsouhlasena ve výši 75 tisíc korun.

Prvním bodem druhého dne zasedání bylo jednání valné hromady společnosti BONA SERVA, s.r.o. Výkonná rada odsouhlasila účetní uzávěrku společnosti.

Výkonná rada projednala kauzy hospodaření některých odborových organizací, byla také seznámena s novými podmínkami smlouvy s T-Mobile, které jsou pro členy odborového svazu výhodnější.

Členům výkonné rady byla podána informace o průběhu jednání mimořádné rady ČMKOS k přípravě sjezdu. Rada rozhodla, že k úpravě statutu předloží návrhy na posílení kompetencí rady a že předseda ČMKOS musí tuto funkci vykonávat na plný pracovní úvazek, jako uvolněný.

Předsedkyně Dagmar Žitníková informovala o jednáních se zástupci politických stran a o předání svazových materiálů politickým stranám se záměrem, aby to, co prosazují odbory, se odrazilo v jejich volebních programech. Dále sdělila informace o kandidátech, kteří jsou členy odborů a budou kandidovat v nadcházejících volbách. Současně vyzvala členy výkonné rady, aby kandidáty podpořili, a doporučila, aby OS vyzval své členy k podpoře kandidujících odborářů.

Vzhledem k tomu, že ze zařízení sociálních služeb i ze zdravotnictví dostává odborový svaz informace o snižování počtu zaměstnanců z finančních důvodů a že zaměstnanci jsou pracovně přetěžováni, osloví odborový svaz zaměstnavatele s tímto problémem k řešení.

Odborový svaz připravuje návrh na novelu zákoníku práce, který by pomohl odborům s finanční podporou.

V listopadu bude společné jednání členů výkonné rady s regionálními pracovníky.

Jednotliví členové výkonné rady podali informace z krajů.

Předseda dozorčí rady informoval o jednání zaměřeném na platební morálku odborových organizací.

Aktuální informace z resortu zdravotnictví a sociálních služeb byly podány za návěr jednání výkonné rady.

Výkonná rada přijala zásadní usnesení, kterým vyzvala premiéra Jiřího Rusnoka, ministra zdravotnictví Martina Holcáta a celou vládu k urychlené akci na záchranu nemocnic.

Výkonná rada byla informována o ukončení kampaně Evropské občanské iniciativy „Voda je lidské právo“. Dále bude výkonná rada sledovat legislativní proces na evropské úrovni.

Výkonná rada byla informována o připravované konferenci „Porovnanie podmienok a výmena skúseností so sociálnym dialógom v oblasti hygieny a Regionálnych úradov verejného zdravotníctva“, která se bude konat 26. a 27.září 2013 ve Vyhních na Slovensku. Účastní se hlavní hygienik MUDr. Vladimír Valenta.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 16. 3. 2023 / 8:08

Výkonná rada v březnu

Výkonná rada OS v úterý 14. března projednala aktuální vládní záměry týkající se změn ve výši důchodů a prodloužení věku pro odchod do důchodu a podpořila demonstraci NE 68.

Aktuality 22. 2. 2023 / 10:03

Výkonná rada v únoru

Výkonná rada OS na svém jednání v úterý 21. února schválila směrnici hospodaření OS, statut sekcí odborového svazu, složení výborů sekcí a určila jejich garanty.

Aktuality 13. 1. 2023 / 21:23

Členové výkonné a dozorčí rady OS jednali s ministrem Válkem

Hodinu a půl diskutovali v pondělí 9. ledna odpoledne členové výkonné rady odborového svazu a členové dozorčí rady odborového svazu s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a jeho kolegy.

Načíst další
 
Napište nám