Výpověď v pracovní neschopnosti

● Můžu dát zaměstnavateli výpověď, když jsem v současné době v pracovní neschopnosti?

Z. P., Praha

Výpověď je jednostranným právním jednáním, které vede k ukončení pracovního poměru. Výpovědí může pracovní poměr ukončit zaměstnavatel i zaměstnanec.

Ustanovení § 53 zákoníku práce stanoví, že v tzv. ochranné době nemůže dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď. Za ochrannou dobu se mimo jiné považuje doba, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování. Zákaz výpovědi v tzv. ochranné době se však týká výlučně výpovědi ze strany zaměstnavatele.

Zaměstnanec může dát výpověď kdykoliv za trvání pracovního poměru, a to i během trvání jeho pracovní neschopnosti. Pracovní neschopnost zaměstnance tak není překážkou pro to, aby zaměstnanec zaměstnavateli doručil výpověď z pracovního poměru. Výpovědní doba pak standardně začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a činí nejméně 2 měsíce.

Podobné články

Aktuality 12. 11. 2022 / 21:17

Jednorázový příspěvek na dítě z pohledu daně z příjmu

V současnosti dochází k průběžnému vyplácení jednorázových příspěvků na dítě ve výši 5000 Kč na základě zákona č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě.

Aktuality 22. 9. 2022 / 13:28

Sjednaný druh práce a jiné úkoly

Pracuji už pět let v sociálních službách jako kuchařka. Vždy jsem pracovala pouze v kuchyni a věnovala jsem se samotnému vaření.

Aktuality 21. 9. 2022 / 13:32

Právo zaměstnance nahlédnout do svého osobního spisu

Zaměstnavatel mi nechce umožnit, abych mohl nahlédnout do svého osobního spisu.

Načíst další
 
Napište nám