Výpověď v pracovní neschopnosti

● Můžu dát zaměstnavateli výpověď, když jsem v současné době v pracovní neschopnosti?

Z. P., Praha

Výpověď je jednostranným právním jednáním, které vede k ukončení pracovního poměru. Výpovědí může pracovní poměr ukončit zaměstnavatel i zaměstnanec.

Ustanovení § 53 zákoníku práce stanoví, že v tzv. ochranné době nemůže dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď. Za ochrannou dobu se mimo jiné považuje doba, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování. Zákaz výpovědi v tzv. ochranné době se však týká výlučně výpovědi ze strany zaměstnavatele.

Zaměstnanec může dát výpověď kdykoliv za trvání pracovního poměru, a to i během trvání jeho pracovní neschopnosti. Pracovní neschopnost zaměstnance tak není překážkou pro to, aby zaměstnanec zaměstnavateli doručil výpověď z pracovního poměru. Výpovědní doba pak standardně začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a činí nejméně 2 měsíce.

Podobné články

Aktuality 10. 5. 2022 / 10:57

Doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení

Co si mám u doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení představit pod pojmem „pracovní volno v na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den“? Jedná se o 1 den v týdnu, v měsíci, v roce?

Aktuality 12. 2. 2022 / 20:58

Druh práce a pracovní náplň

Naše členka pracuje v účtárně jako „pokladní, finanční referent“. Zaměstnavatel jí nyní chce doplnit další činnost do pracovní náplně.

Aktuality 5. 11. 2021 / 10:14

Indispoziční volno pro státní zaměstnance

Naše vedoucí v rámci služebního úřadu nechce akceptovat dva dny indispozičního volna pro zaměstnance, kteří se nechali očkovat proti COVID-19.

Načíst další
 
Napište nám