Vysočinská krajská rada jednala s hejtmanem Schrekem

Krajská rada Kraje Vysočina požádala v červnu hejtmana kraje Vítězslava Schreka o setkání a projednání problematických oblastí v sociálních službách a ve zdravotnictví. Pracovní setkání se uskutečnilo 13. července 2022 v odpoledních hodinách na Krajském úřadu v Jihlavě. Setkání se zúčastnil i náměstek pro zdravotnictví Vladimír Novotný a tiskový mluvčí krajského úřadu Radim Hošek. Za krajskou radu se zúčastnila její předsedkyně Jiřina Marešová a členky Hana Kabátková, Hana Lisá a Jana Pohanková. Za vedení odborového svazu byla nominovaná na jednání místopředsedkyně Jana Hnyková a zúčastnila se také regionální manažerka Jana Woffová.

Předsedkyně krajské rady Jiřina Marešová na úvod poděkovala za možnost se setkat a požádala hejtmana kraje o úvodní slovo k sociálním službám. Diskuze sklouzla k přidělené částce na dofinancování sociálních služeb v rámci celé České republiky a její výši vzhledem k inflaci a zvyšujícím se cenám ve všech oblastech. Obě strany se shodly, že dodatečné dofinancování sociálních služeb by mělo přijít co nejdříve do organizací.

V oblasti sociálních služeb naše otázky směřovaly k převodu Domova pro seniory v Humpolci pod soukromou společnost SeneCura. Odborový svaz pomáhá základní odborové organizaci kolektivně vyjednávat a zajímaly nás otázky k dofinancování této služby v rámci kraje po tomto převodu. Zaměstnancům, kteří přešli pod nového zaměstnavatele, se den ze dne se změnil jejich platový výměr na mzdový a řada jich v důsledku těchto změn odešla z pracovního poměru. Byly jsme ubezpečeny, že finanční prostředky od kraje dostává i tato soukromá společnost, tak jako ostatní pobytové služby. Hejtman Schrek zdůraznil kvalitu poskytovaných služeb v novém prostředí pro klienty a personál a věří i ve stabilitu personálu. Následně nás seznámil s transformací pobytových služeb pro osoby se zdravotním a mentálním postižením a výstavbou domova seniorů v Jihlavě. Otázky směřovaly i ke krajské síti poskytovatelů a jejímu rozvoji v Kraji Vysočina, byly podány informace o fungování.

V oblasti zdravotnictví jsme se ptaly na zajištění péče o neurologické pacienty v nemocnici v Pelhřimově a byly jsme ubezpečeny, že se toto lůžkové oddělení otevře ke konci srpna letošního roku.

Na jednání byl představen motivační program k náboru lékařů a dalších nelékařských pracovníků pro zajištění péče v lůžkových zdravotnických zařízeních a v terénu.

Projednali jsme také výjezdy zdravotnické záchranné služby, jejich spolupráci s jednotlivými nemocnicemi v rámci kraje.

V závěru setkání jsme řešili ubytování ukrajinských uprchlíků v rámci kraje a jejich uplatnění na trhu práce.

Setkání bylo přínosné a členky krajské rady dostaly odpovědi na všechny otázky, které byly panu hejtmanovi v předstihu zaslány.

Sociální dialog na úrovni kraje, který vedou naše krajské rady, není jednoduchý, ale věřím, že otevřenost, která při tomto jednání panovala, pomůže řešit problémy v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.

Foto autorka

Podobné články

Aktuality 6. 10. 2022 / 12:09

Vysočinská krajská konference – 3. 10. 2022

Vysočinská krajská konference jednala v pondělí 3. října.

Aktuality 15. 8. 2022 / 18:17

Kraj Vysočina – plnění programu OS

Zpráva vysočinské krajské rady OS o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Aktuality 10. 5. 2022 / 12:49

Někdy je strach zaměstnanců při zakládání odborů obrovský

V některých zařízeních byly zvoleny nové předsedkyně, které navyšují členskou základnu. Například nová paní předsedkyně v Nemocnici Jihlava, která za jeden měsíc navýšila členskou základu o 11 členů.

Načíst další
 
Napište nám