Vyšší sazba pojistného pro zaměstnavatele vybraných skupin zaměstnanců

Na základě zákona č. 455/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se od 1. 1. 2023 snižuje věková hranice pro nárok na starobní důchod taxativně určených skupin zaměstnanců. Mezi tyto zaměstnance patří i členové výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby, operátoři zdravotnického operačního střediska a pomocného operačního střediska zdravotnické záchranné služby, záchranáři horské služby a členové jednotky hasičského záchranného sboru podniku.

Bližší informace o této změně přináší článek JUDr. Dominika Brůhy: https://www.zdravotnickeodbory.cz/specialni-duchody-zdravotnickych-zachranaru-nejcastejsi-dotazy-a-odpovedi/

Pro zaměstnavatele výše uvedených zaměstnanců pak platí, že budou z úhrnu vyměřovacích základů těchto zaměstnanců odvádět pojistné vypočtené z vyšší sazby než dosud. Obecně sazba pojistného u zaměstnavatele dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, činí 24,8 %. Podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, sazba pojistného u zaměstnavatele za výše uvedené zaměstnance bude v roce 2023 činit 26,8 % (z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 23,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti), v roce 2024 bude ve výši 27,8 % (z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 24,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti), v roce 2025 pak ve výši 28,8 % (z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 25,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti) a počínaje od roku 2026 ve výši 29,8 % (z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 26,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti).

Pro zaměstnance se sazba pojistného na sociální zabezpečení nemění, zůstává i nadále zachována ve výši 6,5 % z vyměřovacího základu.

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 19:15

Onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání

Od 1. 1. 2023 se nařízením vlády č. 506/2021 Sb. zařazují do seznamu nemocí z povolání chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací.

Aktuality 10. 3. 2023 / 15:22

Nové dokumenty a stanoviska ve státní službě

V návaznosti na přijetí zákona č. 384/2022 Sb. byla v rámci státní služby vydána řada dokumentů a stanovisek, která přijaté změny konkretizují.

Aktuality 14. 2. 2023 / 9:44

Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele

Od 1. 2. 2023 byla zavedena sleva na pojistném pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají určené skupiny zaměstnanců za stanovených podmínek.

Načíst další
 
Napište nám