Vyúčtování platu oproti podpisu zaměstnance

Je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci vyúčtování platu oproti podpisu zaměstnance?

Ne, podle zákona zaměstnavatel nemá právní povinnost předat zaměstnanci vyúčtování platu, resp. tzv. výplatní pásku oproti podpisu zaměstnance. Ustanovení § 142 odst. (5) zák. práce stanoví: „Při měsíčním vyúčtování mzdy nebo platu je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách. Na žádost zaměstnance předloží zaměstnavatel doklady, na jejichž základě mzdu nebo plat vypočetl.“

Z uvedené citace je zřejmé, že zaměstnavatel má toliko právní povinnost vydat zaměstnanci písemný doklad (výplatní lístek, výplatní pásku) obsahující relevantní údaje pro posouzení správného uspokojení mzdových nebo platových práv zaměstnance. Pokud o to zaměstnanec požádá, má také právo na předložení dokladů, podle nichž zaměstnavatel mzdu nebo plat vypočetl. Tím se zaměstnanci umožňuje kontrola správnosti výpočtu mzdy nebo platu a výše vyplacené částky ve vztahu ke skutečnostem, které tuto výši ovlivňují (odpracovaná doba, překážky v práci, výkon práce ve zvláštním režimu apod.).

Aby mohl zaměstnavatel prokázat splnění povinnosti vydat zaměstnanci v souvislosti s vyúčtováním měsíční mzdy (platu) výplatní pásku, může po něm (tj. nikoli musí) po něm požadovat, aby potvrdil převzetí výplatní pásky podpisem. Tím však zaměstnanec nepotvrzuje správnost údajů, které jsou ve výplatní pásce uvedeny (např. při zúčtování nižšího platu, než na jaký ve skutečnosti vznikl nárok), ale pouze převzetí tohoto dokladu. Ve smyslu zákoníku práce tedy záleží výhradně na vůli zaměstnavatele, zda bude z nějakých důvodů (např. snaha získat podpisem jednoznačný doklad o řádném a včasném předání výplatní pásky zaměstnanci) preferovat předávání výplatní pásky oproti podpisu, nebo zda se spokojí s tím, co je v aplikační praxi běžné, a sice jednoduché předání výplatní pásky na pracovišti bez nutnosti podpisu (toto řešení předpokládá zachovávání elementární důvěry ve vztazích zaměstnavatel – zaměstnanci).

Podobné články

Aktuality 22. 1. 2023 / 21:04

Tzv. předdůchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti s tzv. předdůchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Aktuality 5. 12. 2022 / 8:51

Odstupné při pracovním poměru na dobu určitou

Náleží odstupné zaměstnanci v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou?

Aktuality 12. 11. 2022 / 21:17

Jednorázový příspěvek na dítě z pohledu daně z příjmu

V současnosti dochází k průběžnému vyplácení jednorázových příspěvků na dítě ve výši 5000 Kč na základě zákona č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě.

Načíst další
 
Napište nám