Výzva všem odborovým organizacím v ČR: Braňme nemocnice a veřejné zdravotnictví!

Jsme jedna z prvních nemocnic, které se týká restrukturalizace zdravotnictví. Ne proto, že bychom byli nadbyteční a málo využívaní. Chtějí nás uzavřít, přestože jsme třetí nejvytíženější nemocnice v republice. Do dnešního dne jsme byli schopni vyřešit jakýkoliv personální problém. Máme nejmodernější ortopedii, která je jako jedna z mála schopna vykonávat všechny druhy operací! Máme všechna oddělení vytížená na 85 až 108 %, přesto nám hrozí zánik.

Ke zrušení běžné péče v naší nemocnici tedy není důvod a dotklo by se nejen nás, zaměstnanců, ale především pacientů.

Tentokrát se záměr restrukturalizovat, tedy rušit, týká nás a našich pacientů, příště se ale může týkat jakékoliv jiné nemocnice, jejích zaměstnanců a pacientů.

Proto vás, předsedy odborových organizací, žádám o solidaritu, podporu, výměnu zkušeností i aktivní boj proti snahám rušit či omezovat nemocniční péči.

Všichni se musíme spojit a požadovat řešení problémů, dřív než bude definitivně pozdě.

Obraťme se na své poslance, senátory, na premiéra, ministra zdravotnictví, na hejtmany, radní a zastupitele. Požadujme od nich zvýšení financí do zdravotnictví. Od zdravotních pojišťoven žádejme, aby za stejnou péči všem platily stejně. Je třeba zastavit další finanční a personální devastaci nemocnic. Je třeba zastavit snahy likvidovat malé dobře fungující nemocnice jejich finančním „vyhladověním“, které povede k rušení péče a pronájmům soukromým firmám.

Omezení počtu nemocnic není v zájmu občanů, protože by vedlo nejen k omezení dostupnosti zdravotní péče, ale i k jejímu prodražování.

Je třeba zabránit takzvané restrukturalizaci, která nahrává pronájmům a další privatizaci nemocnic.

Je třeba zachovat dostupnou solidární zdravotní péči a zdravotnictví jako veřejnou službu.

Prosím všechny odboráře o vlnu solidarity, protože dnes jsme to my, Orlovská nemocnice, ale zítra může být na řadě vaše nemocnice.

Prosím, podpořte náš boj. Spojme se, informujme se navzájem o svých problémech a o svých akcích. Pišme premiérovi, ministrovi, poslancům, senátorům, hejtmanům, radním, zastupitelům, zkrátka všem, kteří jsou za zdravotnictví a nemocnice zodpovědní.

Požadujme od nich tuto zodpovědnost, seriózní jednání o zdravotnictví a především činy.

Vaši podporu, připomínky a náměty uvítáme na e-mailové adrese odbory.orlova@seznam.cz

Nezapomeňte, dnes je to nemocnice Orlová, zítra to může být vaše nemocnice!

Braňme své nemocnice a dostupné veřejné zdravotnictví!

Podobné články

Aktuality 14. 11. 2022 / 21:07

Bylo mně ctí a těším se na další čtyři roky spolupráce

V životě každého člověka jsou významné chvíle a milníky, které často rozhodují o jeho dalších krocích. Významné milníky má i náš svaz a mezi ty nejdůležitější patří sjezd.

Aktuality 12. 11. 2022 / 22:41

Zamyšlení nad transformací nemocnic v Jihomoravském kraji

V říjnu byla hlavním tématem pro odborové organizace nemocnic v Jihomoravském kraji jejich transformace.

Aktuality 7. 11. 2022 / 22:12

Rychlá a vynikající práce jihomoravských odborářů zabránila transformaci nemocnic

Jsou odbory akceschopné, nebo jsme ti, kteří ustrnuli v čase? V mnoha případech dostáváme různé nálepky.

Načíst další
 
Napište nám