Vzdělávání nelékařů na rozcestí

Již několik let se hovoří o novelizaci vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Odborníci v oboru se shodují na tom, že na jedné straně máme poměrně velký počet absolventů, především vysokoškolsky vzdělaných všeobecných sester, které jsou připraveny na managerské pozice, na druhé straně nám ale v nemocnicích chybí desítky sester u lůžka.

Bohužel ani zavedení studijního oboru zdravotnický asistent nepřineslo dostatek zdravotnického personálu do nemocnic. Naopak se ukázalo jako slepá ulička. Zdravotnických asistentů jen minimum nastupuje do praxe a musí pracovat pod odborným vedením všeobecných sester. I jejich kompetence jsou omezené. Přesto si je někdy zaměstnavatelé pletou s plně vzdělanou sestrou a mají tendence je nechávat ve službě samotné.

Odborná veřejnost proto volá po změně. Jenže jak by tato změna měla vypadat? Této problematice se v pondělí 4. května věnovalo i diskusní dopoledne v Poslanecké sněmovně iniciované poslankyní Janou Pastuchovou (ANO). Za účasti zástupců Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí a České asociace sester diskutovali zástupci odborných společností, zdravotnických škol, odborů a především „lidé z praxe“.

Ukázalo se, že názory a požadavky na změnu vzdělávání, kompetencí a obecně postavení nelékařských zdravotnických pracovníků se liší z pohledu ministerstev, zaměstnavatelů a odborných a odborových organizací. Ministerstvo zdravotnictví se snaží vyjít vstříc hlasům zaměstnavatelů a plánuje zrušení odborného dohledu. To by umožnilo samostatně pracovat i zdravotnickým asistentům. Bohužel není dořešeno jejich vzdělání a pouhé navýšení kompetencí není ideální cestou. Zazněla i myšlenka, připravit pro zdravotnické asistenty, případně pro další obory, druh jisté rekvalifikace na všeobecnou sestru (podobné programy jsou známy ze zahraničí).

Naopak snaha Ministerstva zdravotnictví zrušit duplicitní vzdělávání (VŠ x VOŠ) u oborů, o které na trhu práce je jen minimální zájem, byla plénem přijata bez připomínek.

Ministerstvo zdravotnictví znovu plánuje návrat studijního oboru dětská sestra, protože právě pediatrie se potýkají s největším nedostatkem sester.

Pouze ředitel VZP Zdeněk Kabátek prohlásil, že z jeho pohledu je zdravotních sester dostatek. Je to troufalé a pobuřující prohlášení.

V diskuzi o chybějících počtech nelékařských zdravotnických pracovníků ve zdravotnických zařízeních se narazilo na téma prestiže povolání zdravotní (všeobecné) sestry. A tehdy náměstek Ministerstva zdravotnictví Josef Vymazal pronesl poznámku, že prestiž práce sestry lze získat navýšením kompetencí.

Oponoval jsem mu, že prestiž jakéhokoliv povolání nejde zvýšit jen samotným navýšením kompetencí. Se zvyšováním kompetencí musí jít samozřejmě adekvátně navýšení platu. Nelze jednostranně zvyšovat pouze náročnost práce a odpovědnost za ni, ale plat ponechat na úrovni takřka minimálních mezd, jak je vidět v některých nestátních zdravotnických zařízeních. Práce musí každého především uživit.

Kam ale zmizelo postavení zdravotní sestry ve společnosti? Když jsem před asi třiceti lety chodil na základní školu, každá třetí spolužačka chtěla být „sestřičkou“. Dnes na základní školu chodí můj syn a žádná z jeho spolužaček se „sestřičkou“ stát nechce.

Proč počty studentů a absolventů na zdravotních školách všech úrovní nekorespondují s počty těch, kteří nastupují do zdravotnictví, do českého zdravotnictví?! Při rozhodování se o budoucím povolání je rozhodující především výdělek, na druhém místě je potom prestiž povolání, další faktory jsou pak již podružné. Dokud si neuvědomí zákonodárci i zaměstnavatelé, že prostým navyšováním kompetencí víc zájemců o obor nezískáme, že kvalitní pracovníky je třeba kvalitně odměnit, můžeme se pozastavovat nad tím, že nám chybí tak velké počty nelékařských pracovníků.

Foto autor

Podobné články

Aktuality 19. 1. 2023 / 17:22

Snad dojde ke stabilizaci sociálního dialogu

Situace je těžká. Ceny energií jsou stále velice vysoké, stoupá cena potravin a bydlení a dá se očekávat, že během roku to lepší nebude.

Aktuality 18. 1. 2023 / 18:15

Přišel, mile překvapil a chce zase přijít

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek přijal pozvání na lednové jednání výkonné rady a dozorčí rady OS a vzal s sebou i svůj tým.

Aktuality 11. 1. 2023 / 13:26

Restart odborové organizace v Krajské nemocnici Liberec, a. s.

Na konci roku 2019 byl zvolen nový výbor ZO v Krajské nemocnici Liberec, a. s. Převzali jsme velmi nízkou členskou základnu a zjistili jsme, že většina zaměstnanců nemá informace o odborovém svazu.

Načíst další
 
Napište nám