Vznikl krizový štáb na záchranu nemocnic

Asociace českých a moravských nemocnic

Asociace krajských nemocnic

Svaz pacientů ČR

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech Moravy

Odborový svaz dopravy

Federace strojvůdců ČR

Svaz odborářů služeb a dopravy

Českomoravská konfederace odborových svazů

 

jako signatáři společného prohlášení

Poslední příležitost zastavit připravené rušení nemocnic

na svém zasedání dne 8. 10. 2012 byli nuceni konstatovat, že Ministerstvo zdravotnictví ani zdravotní pojišťovny nedokázaly adekvátně reagovat na upozornění, že od 1. ledna 2013 není zajištěna zdravotní péče v nemocnicích. Za 14 dnů od tohoto upozornění neučinily jediný krok ke zmírnění vzniklého napětí.

Do skončení účinnosti smluv zdravotních pojišťoven s nemocnicemi zbývá 84 dnů. Prohlubující se krizová situace vede signatáře prohlášení k nutnosti vytvořit společný

 krizový štáb.

Za jeho úkol stanovili objektivně informovat o vzniklé situaci, vyhodnocovat kroky Ministerstva zdravotnictví a jednotlivých zdravotních pojišťoven, přijímat vlastní opatření a doporučovat další postup všem účastníkům řešení problému, sjednocovat postup asociací nemocnic, odborů, pacientských a dalších organizací, pomáhat nemocnicím v ohrožení a jednat s odpovědnými orgány.

Krizový štáb se následně sešel na svém prvém zasedání.

Svými prvými mluvčími zvolil:          MUDr. Ing. Petra Fialu, místopředsedu AČMN

                                                                  Bc. Václava Krásu, předsedu NRZP ČR

 

Dále se krizový štáb usnesl na následujícím:

  • Považuje za nutné upozornit občany, že ze strany zdravotních pojišťoven od 1. ledna 2013 nezajištěné poskytování zdravotní péče v nemocnicích znemožňuje objednávání pacientů na plánované operace pro rok 2013. Doporučuje jim v této věci se obracet na své zdravotní pojišťovny.
  • Upozorňuje, že z důvodu neuzavřených smluv a tím nemožnosti nemocnic plánovat svou činnost na rok 2013 nebude možné ani v nemocnicích, s nimiž bude uzavřena smlouva, dodržet lhůty časové dostupnosti nejdůležitějších operací a vyšetření stanovené v nařízení Vlády ČR č. 307/2012 Sb. platném od 1. ledna 2013.
  • Je nucen konstatovat, že se množí signály o tom, že VZP ČR má připravenu představu o daleko výraznějším rušení pracovišť v nemocnicích, která jde nad rámec předchozích záměrů a již uzavřených dohod s některými nemocnicemi a kraji. Pokud se toto potvrdí, je povinností krizového štábu upozornit pojištěnce VZP ČR, že budou první obětí takových kroků.
  • V případě takové situace bude krizový štáb požadovat odvolání náměstkyně ředitele VZP ČR pro zdravotní péči Ing. Miloslavy Šlajsové, jako osoby viditelně odpovědné za zdravotní politiku VZP, a její nahrazení osobností odborně fundovanou a s autoritou mezi zdravotníky.
  • Vyslovuje solidaritu ambulantním lékařům a dalším zdravotníkům v jejich snaze čelit řetězcům a jiné monopolizaci zdravotní péče. Současně žádá i je o solidaritu. Co se dnes děje nemocnicím, může se zítra dít i jim. O totéž žádá i zdravotníky fakultních nemocnic.
  • Žádá odborné společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, aby veřejně zaujaly odborná stanoviska k záměrům VZP na redukci nemocnic.

V Praze dne 8. 10. 2012

 

Podobné články

Aktuality 4. 7. 2022 / 15:23

Zvýšení částek životního minima a existenčního minima

V reakci na současnou situaci domácností bylo dne 30. 6. 2022 ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Aktuality 3. 7. 2022 / 13:16

Nezabavitelné minimum v roce 2022

V letošním roce již dvakrát došlo ke zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Aktuality 1. 7. 2022 / 14:36

Jednorázový příspěvek na dítě

Ve Sbírce zákonů byl dne 30. 6. 2022 zveřejněn zákon č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2022.

Načíst další
 
Napište nám