Vzory kolektivních smluv již byly zaslány do odborových organizací

Na konci listopadu zaslal odborový svaz do všech svých odborových organizací vzory kolektivních smluv, a to jak verzi pro podnikatelské subjekty, tak verzi pro nepodnikatelské subjekty. V obou návrzích jsou letos obecná ustanovení k navýšení objemů finančních prostředků na platy a mzdy. Konkrétní nárůst v jednotlivých položkách je nutné dohodnout v každém zařízení zvlášť.

Pro obchodní společnosti opět doporučujeme jednat o navýšení mzdových tarifů.

V příspěvkových organizacích budete muset vyjednávat o zvýšení netarifních složek platu. Navýšení platů lze provést formou zvýšení osobního ohodnocení, zvláštních příplatků, nebo odměnami. Primárně doporučujeme jednat o zvýšení osobních příplatků.

Z hlediska doporučení pro procentuální zvýšení byste se měli držet následujících argumentů, které vláda používá při jednání s odbory:

Ve zdravotnictví úhradová vyhláška meziročně zvyšuje úhrady následným způsobem:

  • pro akutní péči a ambulance jde o nárůst průměrně o 8 %,
  • pro následnou péči jde o nárůst průměrně o 10 %,
  • pro zdravotnickou záchrannou službu se meziročně navyšují úhrady o 43 %.

Prezentace Ministerstva zdravotnictví byla zaslána v příloze zároveň se vzory kolektivních smluv.

V sociálních službách se meziročně zvyšují finanční prostředky na dotace oproti původnímu rozpočtu o 12 %. Novelizuje se také vyhláška č. 505/2006 Sb., v platném znění, kdy se opět zvyšují úhrady za stravu a ubytování.

Odborový svaz všem doporučuje zahájit kolektivní vyjednávání návrhem na zvýšení platů a mezd o 10 %. Dále doporučuje postupovat podle aktuálně předložených ekonomických údajů od vašeho zaměstnavatele. Upozorňuje, že je třeba věnovat pozornost ustanovením, která se týkají přestávek v práci.

Pokud máte problémy, ozvěte se. Všichni svazoví odborníci – Ivana Břeňková, Štěpánka Řandová, Kamil Kubáň a regionální manažeři – vám jsou připraveni kdykoliv pomoci.

Podobné články

Aktuality 2. 1. 2023 / 18:11

Odborové organizace a datové schránky od 1. 1. 2023

Od 1. 1. 2023 musí mít všechny odborové organizace evidované v OSZSP ČR datovou schránku.

Aktuality 28. 12. 2022 / 14:59

Nový benefit pro členy OS a jejich rodinné příslušníky: pobyty v Itálii

Cestovní kancelář Balancestep nabídla odborovému svazu spolupráci - nový benefit pro členy OS a jejich rodinné příslušníky, a to zájezdy a rekreační pobyty v Itálii za speciální cenovou nabídku.

Aktuality 14. 12. 2022 / 17:57

Členské příspěvky odborové organizaci jako odečitatelná položka od základu daně z příjmu

Za rok 2022 je možné při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů zaměstnavatelem od základu daně odečíst členské příspěvky zaplacené odborové organizaci.

Načíst další
 
Napište nám