XIII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb

Od roku 2009 se v prvním říjnovém týdnu koná v celé České republice akce Týden sociálních služeb České republiky, který iniciovala Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (APSS ČR). Tento týden navazuje na Mezinárodní den seniorů, který se každoročně slaví 1. října již od roku 1991. Mezinárodní den seniorů schválilo Valné shromáždění Organizace spojených národů na svém jednání 14. prosince 1990 a tento svátek má upozornit na problémy spojené se stárnutím, seniory a jejich životy. Má být zároveň také oslavou jejich života a jejich přínosu pro společnost.

V rámci Týdne sociálních služeb se konají různé akce po celé České republice spojené s otevřenými dveřmi u poskytovatelů sociálních služeb, kde veřejnost může navštívit jednotlivé sociální služby a seznámit se se životem lidí v nich žijících a prací zaměstnanců sociálních služeb. Sama si vzpomínám, jak jsme na tento týden každoročně připravovali v našem domově důchodců ve Velkých Hamrech různorodý program pro naše seniory. Společně v tomto týdnu slavili a bavili se, byl to moc hezký týden nabitý různými společenskými akcemi.

Letos probíhal Týden sociálních služeb České republiky ve dnech 3. až 9. října a jeho součástí byl i XIII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb, který se konal ve dnech 6. a 7. října v Táboře v hotelu Palcát. Sjeli se tam zaměstnanci ze sociálních služeb od ředitelů až po vrchní sestry a sociální pracovnice. Potkali se tu zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí s dalšími aktéry působícími v sociálních službách. Dvoudenní program byl nabitý přednáškami a jsem přesvědčená, že si každý odnesl nové poznatky ze své oblasti působnosti. První den konání kongres navštívili hosté z řad politiků, například předsedkyně Poslanecké sněmovny Ing. Markéta Pekarová Adamová, poslankyně PhDr. Olga Richterová, nově zvolený senátor MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M., nebo hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, velice zajímavé byly odpolední přednášky.

Úžasná byla přednáška pod názvem ,,Jak žít a nezbláznit se“ římskokatolického kněze a děkana lanškrounského Dr. Zbigniewa Czedndlika, při které jsme se nejen hodně nasmáli, ale odnesli si moudra, která byla tak jednoduchá a ze života. Zajímavá přednáška byla i Ing. Lindy Mašíkové s názvem ,,Papírové, nebo digitální sociální služby“. Bylo by moc dobře, kdyby se i v oblasti sociálních služeb digitalizace posunula, a tak pomohla seniorům a jejich rodinným příslušníkům například při podání žádosti o příspěvek na péči.

Na závěr čtvrtečního dne se konal slavnostní galavečer, kde předávaly certifikáty Značka kvality v sociálních službách a ocenění Certifikace paliativního přístupu v sociálních službách. Zároveň se poprvé slavnostně předával diplom Certifikovaný manažer v sociálních službách a na úplný závěr se udělila cena Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, kterou získal hejtman Kraje Vysočina Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, za zásluhy o rozvoj sociálních služeb.

V pátek bylo jednání kongresu rozděleno do tří odborných sekcí – ekonomicko-provozní, sociální a zdravotní. Zajímavé přednášky zazněly určitě ve všech sekcích. Vyslechla jsem si přednášku ,,Individuální rozpočty“ Ing. Jiřího Horeckého, Ph.D., MSc., MBA, pro osoby se zdravotním postižením po vzoru Belgie. Poučná byla i přednáška Mgr. Jana Vrbického z MPSV ,,Investice a materiálně-technický standard v sociálních službách, kde představil jednotlivé možnosti čerpání finančních prostředků z Národního plánu obnovy a dalších programů.

V závěru musím pochválit organizaci celého kongresu. Vše bylo připravené a navazovalo na sebe bez jediného viditelného problému. Setkala jsem se zde s kolegy a kolegyněmi z oblasti sociálních služeb, vyměnili jsme si informace a předali zkušenosti. Věřím, že tak učinili i další účastníci kongresu. Děkuji za pozvání na tento kongres a určitě rádi přijmeme pozvání na další konání v příštím roce.

Foto autorka

Podobné články

Aktuality 10. 3. 2023 / 8:24

Únorové jednání výboru sekce sociál v novém složení

Na únorovém jednání výkonná rada OS schválila složení výboru sekce sociál a garantku sekce za výkonnou radu Mgr. Marcelu Holčákovou.

Aktuality 8. 3. 2023 / 16:35

Novela zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Konečně tu máme novelu zákona o sociálních službách a rozběhl se legislativní proces. Tato novela zákona je přezdívaná jako ,,malá technická“ novela zákona.

Aktuality 13. 1. 2023 / 10:50

Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb

Přinášíme informaci o připravovaných věcných podmínkách pro realizaci projektů pobytových sociálních služeb v rámci Národního plánu obnovy, které teď za náš odborový svaz připomínkujeme.

Načíst další
 
Napište nám