V Liberci přibyli členové, v České Lípě nedostali 1500 Kč

Ve čtvrtek 24. září 2020 jsem se zúčastnila jednání krajské rady Libereckého kraje, která se konala v areálu Krajské nemocnice Liberec. Členové krajské rady si předali informace o personální situaci v jednotlivých nemocnicích Libereckého kraje a situaci na záchranné službě.

Personální situace v jednotlivých nemocnicích není uspokojivá a stále chybí všeobecné sestry a lékaři. Někde jsou přijímány praktické sestry, které nesplňují kvalifikaci pro výkon všeobecné sestry, a pak jsou kladeny vysoké nároky na stávající kvalifikovaný personál na odděleních. Členové okomentovali odměny, o které požádalo vedení jednotlivých nemocnic.

Velmi potěšující zpráva zazněla od předsedkyně základní odborové organizace v Krajské nemocnici Liberec o nárůstu počtu členů a dalším zájmu zaměstnanců o členství v našem odborovém svazu.

Na druhé straně zazněla nepotěšující zpráva z Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s, kde v letošním roce nedošlo k navýšení mzdy o 1500 Kč, jak bylo dohodnuto na celostátní úrovni a byly na to uvolněny finanční prostředky do úhradové vyhlášky. Ředitel nemocnice vysvětlí personálu na provozních schůzích, proč k navýšení nedošlo.

V prezentaci jsem informovala o závěrech z výkonné rady, o zrušení krajských konferencí a celostátní konference a jejich přesunutí na jaro 2021.

Diskutovalo se o volbách do krajských zastupitelstev a o podpoře našich členů na jednotlivých kandidátkách.

Foto autorka

Podobné články

Aktuality 14. 3. 2022 / 10:07

Liberecká porada s vedením OS – 3. 3. 2022

On-line porada vedení odborového se zástupci odborových organizací v Libereckém kraji se konala ve čtvrtek 3. března 2022 v odpoledních hodinách.

Aktuality 8. 12. 2021 / 23:48

Liberecká KR na pravidelném jednání s vedením kraje

Ve středu 1. prosince 2021 jednala liberecká krajská rada s představiteli kraje v Liberci.

Aktuality 13. 10. 2021 / 23:08

Liberecká krajská konference 30. 9. 2021

Krajská konference odborového svazu v Libereckém kraji se uskutečnila ve čtvrtek 30. září 2021 v prostorách zasedací místnosti na gynekologicko-porodnickém oddělení zdejší nemocnice.

Načíst další
 
Napište nám