Záchranáři informovali poslance o své práci a potřebě předdůchodů

Možnost předčasného odchodu do důchodu pro záchranáře teď rezonuje snad na všech výjezdových stanovištích a dispečincích záchranných služeb. Vždyť jediná záchranka ze základních složek IZS nemá žádnou výhodu v podobě výsluh, rekondičních pobytů a dalších benefitů, přitom podle statistik jednoznačně vede v počtu zásahů. Proto by předdůchod bez krácení mzdy mohl pomoci těm, kterým se náročná práce podepisuje na jejich zdraví. A to nejen na fyzickém zdraví, ale především na psychice. Mnozí z nás by mohli vyprávět, co už všechno zažili. A ne vždy by to bylo vyprávění s dobrým koncem.

Proto v loňském roce, když ještě předchozí vláda vložila do zákona o důchodech paragraf, který umožňuje od ledna 2023 zaměstnancům IZS po odpracování 25 let možnost odejít až o 5 let dříve do důchodu, aniž by se krátila výše starobního důchodu, všichni zajásali, protože rázem zahlédli pomyslné světlo na konci tunelu. Přece jen někdo myslí i na záchranáře.

Bohužel už v době schvalování bylo jasné, že toto paragrafové znění má mnoho nedostatků a bude třeba jej novelizovat tak, aby bylo životaschopné. Nová vláda se prostřednictvím MPSV tohoto úkolu zhostila. Jenže ouha, rázem byli členové výjezdových skupin a operátoři dispečinků dáni do stejné skupiny s ostatními náročnými skupinami. To by ještě bylo v pořádku. Ale výpočet nároku na zkrácení doby odchodu do předčasné penze, který předložilo MPSV, je přinejmenším podivný.

Počítá se podle odpracovaných směn a vypadá přibližně tak, že za každých odpracovaných 10 let bude moci dotčený zaměstnanec odejít o 1 rok dříve do důchodu. Když zvážím, že na záchrance může řidič pracovat nejdříve od 21 let, záchranář po splnění všech zákonných vzdělávacích předpisů ve 23 letech a lékař ve 30, tak je každému jasné, že v 60 letech by nikdo do předčasného důchodu odejít nemohl.

Vedení odborového svazu na popud sekce zdravotnických záchranných služeb proto oslovilo autory původního návrhu poslance MUDr. Jiřího Maška (ANO) a MUDr. Milana Brázdila (ANO), aby došlo k nápravě. Proto když přišla nabídka účasti záchranářů na řádném jednání poslaneckého podvýboru pro ZZS, neváhali jsme ani chvíli a početná skupina zástupců odborových organizací se ve středu 18. května tohoto jednání zúčastnila. Pozváni byli i ředitelé ZZS a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Bohužel ani jeden z ministrů se tohoto jednání nezúčastnil. Za Ministerstvo zdravotnictví přišel náměstek Bc. Josef Pavlovic a za MPSV ředitel odboru sociálního pojištění Ing. Tomáš Machanec, MBA. Za stranu odborů byli přítomni již zmínění zástupci ZO, vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ing. Ivana Břeňková, místopředsedkyně OS Mgr. Jana Hnyková, místopředseda OS Mgr. Lubomír Francl, předsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníková a předseda LOK-SČL MUDr. Martin Engel.

Schůzi podvýboru zahájil předsedající MUDr. Brázdil, uvedl problematiku a požádal Ing. Machance o přednesení návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí. Poté co představil již výše zmíněný model výpočtu předdůchodů pro náročné profese, včetně ZZS, navíc s posunem účinnosti o dalšího půl roku, zůstali překvapeni všichni poslanci, kteří jsou členy podvýboru, protože dohoda napříč politickým spektrem a s vládou byla úplně jiná. Novelizovat se měl již existující zákon č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších úprav. Nikoliv přidávat členy výjezdových skupin a zdravotnických operačních středisek k ostatním náročným profesím. Rozhodně měl zůstat i časový harmonogram platnosti od 1. ledna 2023. Na to již ředitel Machanec odpovědět nedokázal a po chvíli odešel z jednání.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková promítla krátkou prezentaci, kde poukázala na nesmyslnost návrhu MPSV, a předložila návrh paragrafového znění novely vypracovaný právníky OS, na kterém se den předem shodla na svém jednání sekce ZZS.

Náměstek Pavlovic odprezentoval statistiku věkového spektra zaměstnanců ZZS a připomenul, že předčasný odchod do důchodu by se na ZZS týkal jednotek zaměstnanců, kdy jistě všichni by tuto výhodu nevyužili, protože jejich kondice jim umožňuje pracovat dále.

Prostor dostali i další zástupci odborů se svými příspěvky, které poukázaly na náročnost práce na ZZS a systémové mezery mezi přednemocniční péčí a ostatními zdravotnickými zařízeními. Člen výkonné rady OS Vít Přibylík vystoupil s prezentací problematiky psychiatrického pacienta z pohledu ZZS, která zazněla již na kulatém stolu k reformě psychiatrické péče pořádaném Ministerstvem zdravotnictví. Náměstek Pavlovic požádal o statistická data z této prezentace, na což ho autor příspěvku ujistil, že tato data již Ministerstvo zdravotnictví k dispozici má, ale není problém je zaslat znovu.

Lékař středočeské záchranky MUDr. Jiří Knor, Ph.D., ve svém příspěvku demonstroval náročnost profese. Zdůraznil nárůsty počtu výjezdů, ale i náročnost některých akcí. Fotografie z náročných výjezdů, které byly v souladu s GDPR, jen dokreslily náročnost profese.

Prezident Asociace ZZS ČR MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M, za zaměstnavatele sdělil, že i zaměstnavatelé podporují benefit v podobě předdůchodů, a upozornil na stále prohlubující se problém s nedostatkem personálu. Záchranáři, kteří mají po škole povinný rok praxe u nemocničního lůžka, často již na ZZS nenastoupí. Příčin bude hned několik. Práce v terénu je výrazně diskomfortní oproti nemocnici, záchranář musí řešit sám bez pomoci lékaře a dalšího personálu náročné situace, operativně se rozhodovat, a to nezvládá úplně každý.

Dalším faktorem je i záležitost odměňování. Často se setkáváme s tím, že nemocnice je schopná nabídnout lepší finanční ohodnocení než záchranka. Především v nenárokové složce platu. Takže už dávno neplatí, že záchranka je nejprestižnějším oborem zdravotnictví. Od časů doktora Jandery z kultovního seriálu Sanitka se mnoho nezměnilo. Snad jen vybavení je lepší a modernější, ale některé problémy se spíše prohlubují. Dochází k omezování počtu lůžek v nemocnicích, a tím k prodloužení času dojezdu sanitky do adekvátního zdravotnického zařízení. A tím narůstá pro záchranáře a dispečery další stresový faktor. Benefit v podobě předdůchodu je jen malým oceněním náročnosti profese záchranáře.

Sekce zdravotnických záchranných služeb OS nadále vyzývá zákonodárce, aby dál prosazovali zájmy zdravotnických profesí na záchranných službách a provedli rychlou a funkční novelu týkající se možnosti dřívějšího odchodu do starobního důchodu bez krácení výše penze pro tyto profese s účinností od 1. ledna 2023.

Foto Jana Hnyková

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 20:11

Záchranáři v Praze ošetřili nejvíce pacientů za 165 let

Množství a tempo práce se rok od roku zvyšuje, rok co rok odborová organizace požaduje od zaměstnavatele „tvrdá data“, rok co rok jsou čísla vyšší.

Aktuality 18. 2. 2023 / 21:01

Sekce jednala ZZS o důchodech, kompetencích i odměňování

Po podzimním výjezdním zasedání na Moravě se záchranáři 15. února opět sešli v Praze na tradiční jarní schůzce.

Aktuality 22. 1. 2023 / 20:56

Speciální důchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti se speciálními důchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Načíst další
 
Napište nám