Záchranáři jednali o Bezpečné sanitce, situaci na jihomoravské ZZS i KS vyššího stupně

Ve středu 28. března se opět v Praze sešel výbor sekce zdravotnických záchranných služeb se zástupci ZO působících při záchranných službách v ČR. I přes končící chřipkovou epidemii byla účast opět hojná. Chyběli jen zástupci ze tří krajů, kteří právě pro nemoc nebo pracovní vytížení nemohli přijet. Jako hosté se zúčastnili místopředsedové OS Ing. Ivana Břeňková a Mgr. Lubomír Francl a právničky JUDr. Zuzana Dufalová a Mgr. Ivana Štěpánková.

Po krátkém úvodu a přivítání bylo třeba provést volbu nového člena výboru sekce za odstoupivší Janu Hozákovou. Jediným nominovaným kandidátem byl Bohuslav Zrza z Jihomoravské ZZS. Drtivou většinou byl na tento post zvolen a na příštím zasedání výkonné rady OS bude potvrzen do této funkce.

Po volbě člena výboru přišla na řadu konference Bezpečná sanitka 2018. Konference bývá každoročně hojně navštěvována a zájem o ni je veliký. Proto i letos bude uskutečněna v Malé zasedací místnosti Domu odborových svazů, tzv. „plyšárně“, s kapacitou cca 70 účastníků. Jistě bychom byli schopni naplnit i větší sál Přítomnost, ale jelikož bude konference financována z vlastních zdrojů, chceme se chovat zodpovědně a nezatěžovat rozpočet OS.

Termín se řídí volnými kapacitami prostoru, tudíž byl stanoven na 5. června 2018. Pozvánka s návratkou bude do ZO zaslána v nejbližších dnech.

Již z podzimního jednání zástupců ZO vyplynula témata, kterým by se konference měla věnovat. Vycházejí z problémů, které zaměstnance nejvíce trápí. Jde především o problematiku OOPP, činnost a organizaci práce dispečinku (indikace výjezdu, používání RZP/RLP/RV, kdy je výjezd zahájen, převzetí výzvy, hledání cesty, pohyb vozů), právní ochranu zaměstnance, psychologický profil záchranáře a v neposlední řadě i problematiku nového vzdělání tzv. superzáchranářů a jejich kompetencí. Právě na ně jsou mnohde kladeny vyšší nároky přesto, že kompetence dle legislativy vyšší nemají. Díky aktivitě kolegyň a kolegů z Jihočeského, Středočeského a Olomouckého kraje se daří pomalu zajišťovat lektory.

Členové výboru sekce ZZS informovali přítomné o dění v OS, přípravě sjezdu OS a s tím související úpravě stanov.

ZO se dotkne i nová směrnice GDPR o zacházení s osobními daty.

Připomenuta byla i nutnost zápisu ZO do rejstříku.

Řešena byla i situace na Jihomoravské ZZS. Všichni přítomní vyjádřili nespokojenost s postupem kraje coby zřizovatele a s dlouhodobým a účelovým neřešením problému. Přítomní se shodli a odhlasovali následující prohlášení: Zástupci ZO OSZSP ČR při ZZS vyjadřují podporu kolegům z ZZS Jihomoravského kraje. Setrváváme ve stávkové pohotovosti. Dlouhodobé neřešení situace vede k narušení interpersonálních vztahů a dlouhodobě vytváří nepříznivou atmosféru. K uklidnění situace nepomáhají ani účelová vyhodnocení kontrolních a mediačních orgánů. Pro uklidnění situace jsme připraveni využít všech právních prostředků.

JUDr. Zuzana Dufalová podala informaci o problematice negativního reverzu nelékařskými posádkami. OS požádal o stanovisko k tomuto problému také JUDr. Macha, právníka České lékařské komory. V jednotlivých krajích jsou nastavena různá pravidla pro ponechání pacienta na místě a podání negativního reverzu posádkami RZP.

I z tohoto vyplynula myšlenka začít pracovat na kolektivní smlouvě vyššího stupně pro záchranky. Jelikož se Asociace záchranných služeb ČR stala zaměstnavatelskou organizací, máme k uzavření takové kolektivní smlouvy sociálního partnera. Kolektivní smlouva vyššího stupně by pak obsahovala nepodkročitelná minima, ale nechávala by prostor si sjednat i další benefity nad rámec této smlouvy. Informaci o principech kolektivní smlouvy vyššího stupně přednesla Mgr. Ivana Štěpánková.

V závěru setkání si účastníci v kolečku informací sdělili to, co se jim daří, nebo naopak nedaří dosáhnout. Ukazuje se, jak rozdílné podmínky panují na ZZS v jednotlivých krajích. Bohužel nejen v naprosto rozdílném vzhledu pracovních oděvů, ale především v propastných rozdílech v příplatcích (směnnost, příplatek za práci ve výjezdové skupině ZZS), osobních příplatcích, ale také v pracovních podmínkách i oblasti BOZP, zejména OOPP.

Je pro nás důležité se setkávat a předávat si informace. Ty jsou podkladem pro další jednání se zaměstnavateli, ale také vzájemnou interakci s vedením OS. Děkujeme všem aktivním za pozitivní přístup a odborovému svazu za možnost trvale zlepšovat podmínky nejen odborářů pracujících na ZZS.

Foto Martin Vostal, Vít Přibylík a Lubomír Francl

Podobné články

Aktuality 22. 1. 2023 / 20:56

Speciální důchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti se speciálními důchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Aktuality 5. 11. 2022 / 22:15

Předdůchody schválené! Děkujeme kolegům záchranářům za urputnost

V pátek 4. listopadu 2022 byla ve III. čtení schválena novela zákona o důchodovém pojištění, která obsahuje zvláštní ustanovení o důchodovém věku zdravotnických záchranářů.

Aktuality 15. 10. 2022 / 16:46

Záchranáři o předdůchodech, příplatcích i kompetencích

Po více než roce se opět sjeli na jednání na jih Moravy zástupci odborových organizací působících na záchrankách po celé republice.

Načíst další
 
Napište nám