Nesouhlasíme s nedemokraticky vznikající komorou!

Sekce zdravotnických záchranných služeb vyjadřuje rozhodný nesouhlas se způsoby, které doprovázejí vznik České komory nelékařů. Jednoznačně nedemokratické praktiky doprovázející přípravy vzniku komory jsou vážnou překážkou samotného smyslu komory!

V roce 2011 započaly přípravy vzniku komory nelékařů. Hlavním iniciátorem byla Česká asociace sester (ČAS) v čele s prezidentkou Danou Juráskovou. Vytýčené cíle i veřejně dostupné dokumenty s návrhy činností dávaly naději na vznik sdružení zastřešujícího profesní zájmy nelékařů.

Prvním vykřičníkem bylo odmítnutí participace odborů. Odbory tedy asi nehájí zájmy nelékařů?! Dále došlo ke stažení veřejně dostupných dokumentů vázaných ke vzniku komory a také k odmítnutí dalšího subjektu hájícího zájmy nelékařských záchranářů, a to i na bázi profesní. Profesní a odborová unie byla odmítnuta s tím, že je odborářská, přestože nejen z názvu vyplývá, že se jedná také o profesní sdružení. Poslední kapkou bylo odmítnutí představitelů Komory záchranářů do přípravného výboru komory, takže lze oprávněně tvrdit, že záchranáři nemají možnost účastnit se vzniku České komory nelékařů.

Vzhledem k utajované činnosti přípravného výboru, vzniku různých polopravd, fám a nepodloženým tvrzením je celá aktivita okolo vzniku komory naprosto nedůvěryhodná. Postoj Ministerstva zdravotnictví je také značně rozporuplný. Komora deklarovala vůli převzít část agendy spadající doposud do gesce Ministerstva zdravotnictví, přesto ministerstvo uspokojivě nevysvětlilo případné změny a jejich legislativní dopady. Tento stav je o to závažnější, že se jedná o činnosti ovlivňující každého z nás záchranářů. Nelze připustit vznik pochybného spolku, za nejasných podmínek, bez účasti všech, jichž se bude dotýkat činnost komory.

Záchranáři říkají jasné NE nedemokratickému postupu vzniku komory a za současných nejasných podmínek i komoře nelékařů jako takové. Nechceme být vazaly spolku, který nedokáže respektovat základní demokratické principy!

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 20:11

Záchranáři v Praze ošetřili nejvíce pacientů za 165 let

Množství a tempo práce se rok od roku zvyšuje, rok co rok odborová organizace požaduje od zaměstnavatele „tvrdá data“, rok co rok jsou čísla vyšší.

Aktuality 18. 2. 2023 / 21:01

Sekce jednala ZZS o důchodech, kompetencích i odměňování

Po podzimním výjezdním zasedání na Moravě se záchranáři 15. února opět sešli v Praze na tradiční jarní schůzce.

Aktuality 22. 1. 2023 / 20:56

Speciální důchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti se speciálními důchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Načíst další
 
Napište nám