Záchranáři o předdůchodech, příplatcích i kompetencích

Po více než roce se opět sjeli na společné jednání na jih Moravy zástupci odborových organizací působících na záchranných službách po celé republice. Tentokrát kolegové z Jihomoravského kraje vybrali vesničku Bulhary v krásné krajině pod Pálavou. Přestože si každý účastník náklady hradil ze svého, byla účast hojná i přes vlnu nemocnosti a nutnosti obsadit směny v zaměstnání. Na jednání dorazili také předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Jana Hnyková a místopředseda Lubomír Francl.

Záchranáři se věnovali nejpalčivější otázkám z rezortu. I přes to, jak politici všude deklarují, jak si jejich práce váží, doposud nebyla schválena novela důchodového zákona, která by uvedla v život možnost předčasného odchodu do důchodu pro záchranáře bez krácení penze. V době jednání sice prošel pozměňovací návrh ministra Jurečky prvním čtením, ale vzhledem k nejasnému výpočtu odpracované doby je opět nepoužitelný, protože na maximální dobu dřívějšího odchodu, tedy pět let, by opět nikdo nedosáhl. Proto odborový svaz oslovil poslance, aby byly vypořádány jeho připomínky a došlo k úpravě výpočtu. Přítomní zástupci ZO vydali následující prohlášení:

  • Sekce zdravotnických záchranných služeb OS vyzývá poslance Parlamentu ČR k urychlenému schválení zákona o předčasném odchodu do důchodu bez krácení penze pro zaměstnance výjezdových skupin a operačních středisek ZZS.

Na některých ZZS zaměstnavatelé vydáním vnitřního předpisu dávají větší kompetence nelékařům v podávání léků, včetně opiátů, bez ordinace lékaře, což je velice palčivý problém. Zaměstnavatelé na jedné straně tímto způsobem řeší nedostatek lékařů na ZZS, na druhé dávají falešnou iluzi zaměstnancům, že vše je v souladu se zákonem a jsou právně chráněni. Nemalé pozdvižení mezi přítomnými způsobila i odpověď Ministerstva zdravotnictví na dotaz odborové organizace z Karlových Varů, týkající se této problematiky. Vyjádření Ministerstva zdravotnictví nejen že je zmatečné a plete si záchranáře a záchranáře pro urgentní medicínu, ale navíc takové aktivity zaměstnavatelů vítá, přesto je nutné dodržet prokazatelnost indikace lékaře. Závěrem ministerstvo dodává, že není oprávněno provádět kontrolní činnost, ta prý přísluší krajským úřadům. Je to podobná situace, jako když bývalý ministr Adam Vojtěch tvrdil, že není ministrem nemocnic, které nejsou přímo řízené ministerstvem. Celým problémem se již zabývají právníci OS. Cílem je ochránit zaměstnance. Nikdo se nebrání zvyšování kompetencí, ale s vyšší kompetencí přichází i vyšší zodpovědnost, a ta musí být logicky i lépe odměněna a hlavně musí být v souladu s platnou legislativou.

Záchranáři se také zabývali diametrální rozdílností zákonných příplatků (směnný a zvláštní) na jednotlivých záchrankách. Zákonné rozpětí příplatků dává prostor, ve většině případů, k nevyplácení těchto příplatků ve výši horní hranice. I to je jedním z důvodů, proč se v posledních letech ZZS potýkají s odlivem zaměstnanců, kteří odcházejí za lepší odměnou do nemocnic nebo mimo zdravotnictví. Záchranářům již dochází trpělivost se stálými výmluvami, proč nelze tyto příplatky navýšit, a hodlají přistoupit k razantnějším krokům. V prvním kroku se shodli na společném usnesení, které vyzývá zaměstnavatele a zřizovatele k urychlenému jednání se zástupci zaměstnanců:

  • Sekce zdravotnických záchranných služeb OS vyzývá Asociaci krajů ČR a Asociaci ZZS ČR ke sjednocení příplatků na všech ZZS na maximální zákonný limit, podle principu, že za stejnou práci náleží stejná odměna. Sekce ZZS vyzývá zřizovatele k pokrytí finančních nákladů. Sekce ZZS vyzývá Asociaci krajů ČR a Asociaci ZZS ČR k jednání o této problematice.

Záchranáři se budou i nadále setkávat nejen v on-line prostoru, kde jsou schopni být daleko operativnější co do termínu schůzek a v případě nutnosti řešit aktuální témata. Ale i osobní setkání přináší mnoho užitečných informací a poznatků o fungování ZZS v jiných krajích. Často ředitelé tvrdí, že situace je stejná v celé republice, ale při společných jednáních odboráři zjišťují, že často je vše úplně jinak, než se jim prezentuje. Sekce ZZS OS je plnohodnotným sociálním partnerem zaměstnavatelské Asociace ZZS ČR a je třeba, aby se komunikace mezi oběma prohloubila. Stále není ztracena myšlenka kolektivní smlouvy vyššího typu pro ZZS.

Velké poděkování patří celému OS za podporu požadavků záchranářů a za neúnavnou práci na jejich realizaci. Velké poděkování patří i Bohuslavu Zrzovi za výběr místa, jakož i technickou organizaci výjezdního zasedání sekce. Již nyní se těšíme na příští výjezdní zasedání, které je plánováno na druhém konci republiky, a to v Karlových Varech.

Foto Jana Hnyková

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 20:11

Záchranáři v Praze ošetřili nejvíce pacientů za 165 let

Množství a tempo práce se rok od roku zvyšuje, rok co rok odborová organizace požaduje od zaměstnavatele „tvrdá data“, rok co rok jsou čísla vyšší.

Aktuality 18. 2. 2023 / 21:01

Sekce jednala ZZS o důchodech, kompetencích i odměňování

Po podzimním výjezdním zasedání na Moravě se záchranáři 15. února opět sešli v Praze na tradiční jarní schůzce.

Aktuality 22. 1. 2023 / 20:56

Speciální důchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti se speciálními důchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Načíst další
 
Napište nám