Záchranáři se rozhodovali o podpoře sjednocení ZZS v ČR

Ve středu 10. února 2016 se v Praze sešli záchranáři z celé republiky na rozšířeném jednání sekce zdravotnických záchranných služeb se zástupci ZO působících na záchranných službách. Tentokrát v ještě hojnějším počtu než na minulých schůzkách, i přesto, že zájem o tyto schůzky byl v řadách záchranářů tradičně velký. Chyběl jen jediný zástupce, a to ze Zlínského kraje, který nemohl pro pracovní vytížení přijet.

V době přítomnosti místopředsedy Lubomíra Francla na jednání se hovořilo o připravované novele o nelékařských zdravotnických pracovnících. Plánovaná změna týkající se záchranářů se zabývá zrušením studia oboru zdravotnický záchranář na vyšších odborných školách a ponechání pouze vysokoškolského vzdělávání. Nově by zdravotničtí záchranáři ročním studiem na VOŠ získali odbornou způsobilost všeobecná sestra, což by hlavně absolventům pomohlo lépe najít uplatnění na trhu práce. V souvislosti s tím se rozvinula diskuze na téma registrace. Připomínala se důležitost včasného podání žádosti o prodloužení registrace, nejpozději tři měsíce před uplynutím doby původní registrace.

V další části jednání se plánovala jarní konference Bezpečná sanitka. Bohužel stále není jistý přesný termín, protože ještě není jistá participace Nadace Friedricha Eberta (FES), za jejíhož přispění se v minulých letech konference konala. Jakmile bude jasné vyjádření FES, bude vytvořena pozvánka s programem a okamžitě bude rozeslána do ZO a bude také zveřejněna na svazovém webu v části věnované činnosti sekce.

Největší diskuzi vyvolala aktivita ČLK týkající se sjednocení záchranných služeb v ČR do jednoho centrálně řízeného subjektu. Přítomní dlouho probírali klady a rizika tohoto sjednocení.

Zde se ukázalo, na jak rozdílné úrovni je sociální dialog na jednotlivých ZZS a které kraje se o svoje příspěvkové organizace starají dobře a které hůře. Přetrvává jistá obava z navýšení administračního aparátu a zhoršení podmínek na těch záchrankách, které jsou svými zřizovateli „hýčkány“ a mají osvícené managementy. I přes to byla výrazná většina zúčastněných pro podporu procesu centralizace a vnímají pozitiva, která by pro ZZS mohla přinést. Přítomní přijali usnesení v tomto znění:

Sekce ZZS OSZSP ČR se usnesla na podpoře procesu sjednocení zdravotnických záchranných služeb v ČR pod jedno generální ředitelství zřizované Ministerstvem zdravotnictví  v souladu s usnesením sjezdu České lékařské komory. Pověřujeme vedení OS k prosazování tohoto záměru.

Sekce se shodla zároveň na tom, že bude spolu s Asociací zdravotnických záchranných služeb ČR prosazovat přeřazení do vyšší platové třídy pro řidiče ZZS.

Při tradičním „kolečku“ informací z jednotlivých krajů nás svojí návštěvou potěšila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která se vrátila z jednání na Ministerstvu zdravotnictví. Z informací jednotlivých zástupců ZO vyplynulo, jak rozdílné jsou podmínky na jednotlivých záchrankách, nejen v odměňování, ale i v OOPP, nákupech sanitek, přístrojů i ve vybavení materiálem. Závěrem kolegové z Jihomoravské záchranky navrhli uspořádat příští setkání jako dvoudenní někde v příjemném prostředí Jižní Moravy. Tato akce by přítomným přinesla více času na předání informací a zkušeností a v neposlední řadě i zábavu, byla by ovšem uskutečněna v plné režii zúčastněných.

Všem přítomným děkujeme za účast a těšíme se na viděnou na Bezpečné sanitce a dalších akcích.

Foto Vít Přibylík

Podobné články

Aktuality 17. 8. 2022 / 18:58

Sekce zdravotnických záchranných služeb – plnění programu OS

Zpráva sekce zdravotnických záchranných služeb o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Aktuality 26. 7. 2022 / 9:37

S MPSV jsme začali řešit výjezdy ZZS do zařízení sociálních služeb

Dne 18. července 2022 se konalo on-line jednání se zástupci MPSV k výjezdům ZZS do pobytových zařízení sociálních služeb.

Aktuality 25. 7. 2022 / 9:28

Výbor sekce sociál jednal se zástupci záchranářů a MPSV

Na jednání výboru sekce sociál dne 6. června byli přizváni také zástupci sekce ZZS a Mgr. Jan Vrbický z MPSV.

Načíst další
 
Napište nám