Záchranáři jednali on-line o reformě psychiatrické péče

V pondělí 28. února se na on-line platformě sešli zástupci zdravotnických záchranných služeb na jednání o reformě psychiatrické péče. Schůzka byla, vzhledem ke krátkému časovému rámci mezi jednotlivými kulatými stoly k této problematice, svolána narychlo. Bohužel vzhledem k pracovnímu vytížení jednotlivých zástupců byla tentokrát účast menší. Schůzky se za vedení OS zúčastnili oba místopředsedové Jana Hnyková a Lubomír Francl, předsedkyně Dagmar Žitníková bohužel pro nemoc nemohla.

Po krátkém úvodu předal řídící sekce ZZS Martin Vostal slovo Vítu Přibylíkovi, který je za sekci zástupcem na jednáních o reformě psychiatrické péče a na jehož popud byla schůzka svolána, aby informace, které bude přenášet dál, byly co nejkompletnější. Vít Přibylík podal informace o probíhající reformě, kdy byli propuštěni pacienti z psychiatrických nemocnic jako víceméně symbol toho, že reforma funguje. Od přítomných potom chtěl informace, jak probíhá komunikace mezi ZZS a psychiatrickými nemocnicemi nebo odděleními.

Situace je v krajích velice rozdílná, někde není problém umístit psychiatrického pacienta do adekvátní péče, jinde je obrovský problém vykomunikovat přijetí, pokud se nejedná o suicidální pokus ve fázi provedení, případně páchání trestného činu psychiatrickým pacientem. Problémem je podnapilý psychiatrický pacient. V místech, kde není protialkoholní záchytná stanice součástí psychiatrie, je to prakticky neřešitelný problém.

Rozdílně řešeno ze strany ZZS je i vysílání lékařských posádek k agresivnímu psychiatrickému pacientovi. Často jsou léky ordinovány pouze po telefonu, čímž se opět zvyšuje nárok na posádky rychlé zdravotnické pomoci, které často pracují s minimem informací o zdravotním stavu pacienta. Všemi byla pochválena spolupráce s policií u takových pacientů.

Jana Hnyková se zajímala o informovanost o centrech duševního zdraví (CDZ), která na popud reformy psychiatrické péče vznikají. Bohužel se ukázalo, že povědomí o CDZ je na záchrankách velice malá, mnozí přítomní ani nevěděli, že by v krajích něco takového existovalo, natož jaké pacienty by sem mohli předat. Informace nemají ani dispečeři zdravotnických operačních středisek, tudíž ZZS jejich služby nevyužívají.

Jelikož chybí ucelenější informace ze všech krajů, proběhla komunikace ještě na Whatsappové skupině a Vít Přibylík vytvořil i krátký dotazník, který rozeslal na jednotlivé ZO.

Na on-line jednání sekce ZZS padl také návrh na uspořádání konference Bezpečná sanitka v červnu 2022. Je třeba ale doladit, kde a v jakém formátu by se konference konala. Ideální variantou by bylo uspořádání konference na půdě Parlamentu. Tématem by mělo být: rozšíření sociálního programu na ZZS (především předdůchody), psychiatrická péče a ZZS a dopad onemocnění COVID-19 na ZZS.

Podobné články

Aktuality 22. 1. 2023 / 20:56

Speciální důchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti se speciálními důchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Aktuality 5. 11. 2022 / 22:15

Předdůchody schválené! Děkujeme kolegům záchranářům za urputnost

V pátek 4. listopadu 2022 byla ve III. čtení schválena novela zákona o důchodovém pojištění, která obsahuje zvláštní ustanovení o důchodovém věku zdravotnických záchranářů.

Aktuality 15. 10. 2022 / 16:46

Záchranáři o předdůchodech, příplatcích i kompetencích

Po více než roce se opět sjeli na jednání na jih Moravy zástupci odborových organizací působících na záchrankách po celé republice.

Načíst další
 
Napište nám