Záchranáři se sešli v Praze na rozšířeném jednání sekce

Ve středu 11. listopadu se v Praze sešli zástupci ZO působících při ZZS s vedením sekce ZZS a vedením odborového svazu na tradiční schůzce. Opět jsme se sešli v hojném počtu takřka ze všech krajů, těm ostatním to překazila nemoc a pracovní vytížení. Díky velké účasti si můžeme vyměňovat informace z jednotlivých záchranek a lze touto cestou získat validní informace o vývoji ZZS v jednotlivých krajích.

Varující je neustávající nárůst počtu výjezdů především nelékařských posádek a ne vždy jsou tyto výjezdy indikované. Mnohé případy by se daly vyřešit ponecháním pacienta v domácím prostředí, avšak kompetence posádek RZP toto jednoduše neumožňují. Na jedné straně to přináší záchrankám vyšší platby od pojišťoven, na druhé straně však mnohé kraje krátí provozní dotace.

Přítomní členové výkonné rady OS informovali o průběhu jednání výkonné rady, připomněli opět nutnost dodržování lhůt pro podávání žádostí na čerpání ze Zajišťovacího fondu, nutnost pečlivé administrativy. Členové byli informováni o nabíhajícím programu evidence členské základny Trewis, o nové smlouvě s T-Mobile a problémech s ČPP, jejíž nabídku na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli záchranáři využívali. V Poslanecké sněmovně byla bohužel zrušena dvě jednání zdravotního výboru o statutu veřejné osoby a o financování ZZS, na která jsme se chystali.

Hovořilo se také o dalším vývoji vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a nedostatku personálu v nemocnicích. Zdánlivě téma, které se ZZS nedotýká. Ale opravdu jen zdánlivě, protože přetíženost a nedostatek personálu v nemocnicích vede mnohde k omezování provozu až uzavírání celých oddělení. Což pro posádky vezoucí pacienta znamená jet do vzdálenější nemocnice, nebo řešit problém, kam pacienta směřovat, protože spádová nemocnice není schopna ho přijmout! Často potom chybějí posádky ZZS na další výjezd, protože jsou „blokovány“ z těchto důvodů.

Účastníci diskutovali o dalším pokračování konference Bezpečná sanitka. Pozitivně byla zhodnocena Bezpečná sanitka, která se konala 10. 6. 2015 v Praze pod názvem Připravený zaměstnanec zvládne i krizovou situaci. Zúčastnění se jednohlasně vyjádřili pro další pokračování každoroční konference a v diskuzi k tématům definovali témata, která by na konferenci měla zaznít v příštím roce. Jedná se především o právní problematiku, ale i odborná profesní témata.

Během informací z krajů vyplynulo, že problémy, které nás trápí, se nesou napříč celou republikou. Vysílání nelékařských posádek je dáno lepší výtěžností prostředků ze zdravotních pojišťoven, což však vede k zahlcování zdravotnických zařízení podprahovými případy. Nelékařské posádky se tak ocitají v situacích, na něž jim nestačí kompetence, a dojezd lékaře je zdlouhavý, někdy až nemožný. Jsou tu i snahy o posílení pravomocí nelékařských zdravotnických pracovníků o možnosti podání některých léků, což však stále naráží na legislativu. Ačkoliv se opakovaně kompetentní osoby vyjadřují, že nechtějí budovat paramedický systém, skrytě k tomu v podstatě dochází, ovšem bez jakékoliv opory v legislativě a tlak je vyvíjen právě na nelékařské posádky.

Dalším „bolavým“ bodem je špatná mezikrajská spolupráce. Ačkoliv jsou podepisovány smlouvy o mezikrajské spolupráci, většinou vše končí na hranicích kraje a není vyslána nejbližší posádka, ale spádová, která dojíždí delší dobu. A podobně to dopadá se směřováním pacientů do zdravotnických zařízení. Pacient je směrován do spádové nemocnice, nikoliv do té nejbližší, která nabízí odpovídající péči.

Vedení sekce ZZS děkuje zástupcům ZO za hojnou účast, jen díky ní se daří získávat informace ze všech krajů. Chceme touto cestou poděkovat všem aktivním členům a vedení OS za podporu a všem přejeme klidný konec tohoto roku a hodně úspěchů v příštím roce.

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 20:11

Záchranáři v Praze ošetřili nejvíce pacientů za 165 let

Množství a tempo práce se rok od roku zvyšuje, rok co rok odborová organizace požaduje od zaměstnavatele „tvrdá data“, rok co rok jsou čísla vyšší.

Aktuality 18. 2. 2023 / 21:01

Sekce jednala ZZS o důchodech, kompetencích i odměňování

Po podzimním výjezdním zasedání na Moravě se záchranáři 15. února opět sešli v Praze na tradiční jarní schůzce.

Aktuality 22. 1. 2023 / 20:56

Speciální důchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti se speciálními důchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Načíst další
 
Napište nám