Záchranáři se snaží napravit chyby týkající se předdůchodů

V loňském roce prošel úspěšně legislativním procesem zákon o možnosti dřívějšího odchodu zaměstnanců IZS do důchodu až o 5 let, bez krácení penze. Účinnost by měl nabýt 1. lednem 2023. Záchranáři uvítali tuto změnu s nadšením, protože jako jediní ze základních složek IZS nemají nárok na výsluhy a jsou tedy nuceni pracovat v náročném povolání až do dovršení běžného důchodového věku.

Bohužel již ve schvalovacím procesu bylo jasné, že návrh byl připraven takzvaně „horkou jehlou“, což přiznali i předkladatelé návrhu, poslanci MUDr. Mašek a MUDr. Brázdil, a že jej bude nutné novelizovat. Současná vláda ovšem zapracovala na koncepci dřívějších důchodů pro náročné profese, které jsou zařazeny ve 4. stupni rizika. K těmto profesím by měli být přiřazeni i členové výjezdových skupin ZZS a dispečeři zdravotnických operačních středisek. Nechci komentovat výpočet nároku na předčasný odchod do penze, kdy podle návrhu MPSV prakticky za každý odpracovaný rok se odečte měsíc, o který bude možnost jít dříve do důchodu. Maximálně však o 60 měsíců, tedy o 5 let. Tady nechám každého si spočítat, kolik let musí takový zaměstnanec odpracovat, aby mohl jít o 5 let dříve do penze, a v kolika letech musí začít pracovat, aby mohl v 60 letech odejít do předčasného důchodu. Jestli bude navazovat na tento zákon i úprava ostatní legislativy, týkající se vzdělávání a potažmo dětské práce, je otázkou. V případě záchranáře by se měl narodit již v červeném oblečení a ihned nastoupit na svoji první směnu.

Ale záchranáři se nevzdávají a bojují dál, nejen za sebe, ale i za ostatní náročné profese. I když je to někdy boj podobný tomu Don Quijotskému. K tomuto tématu se sešla v dubnu sekce ZZS v on-line prostoru.

Velké poděkování patří odborářům působícím na olomoucké záchrance v čele s předsedou Janem Zatloukalem, kteří využili situace a navštívili ministra Jurečku v jeho olomoucké kanceláři. Na setkání mu vysvětlili náročnost záchranářské práce a důvody, proč si záchranáři zaslouží alespoň dřívější odchod do penze. Dalším úspěchem je pozvání zástupců sekce ZZS OS na řádné jednání podvýboru Poslanecké sněmovny pro záchrannou službu, které se koná 18. května. Projednávat se mají právě předčasné důchody pro ZZS. Svoji účast přislíbili i ministři Marian Jurečka a Vlastimil Válek. Věříme, že svojí argumentací pomůžeme k lepší a smysluplnější novele předdůchodů, které budou reálným oceněním naší náročné práce.

Podobné články

Aktuality 19. 1. 2023 / 17:22

Snad dojde ke stabilizaci sociálního dialogu

Situace je těžká. Ceny energií jsou stále velice vysoké, stoupá cena potravin a bydlení a dá se očekávat, že během roku to lepší nebude.

Aktuality 18. 1. 2023 / 18:15

Přišel, mile překvapil a chce zase přijít

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek přijal pozvání na lednové jednání výkonné rady a dozorčí rady OS a vzal s sebou i svůj tým.

Aktuality 11. 1. 2023 / 13:26

Restart odborové organizace v Krajské nemocnici Liberec, a. s.

Na konci roku 2019 byl zvolen nový výbor ZO v Krajské nemocnici Liberec, a. s. Převzali jsme velmi nízkou členskou základnu a zjistili jsme, že většina zaměstnanců nemá informace o odborovém svazu.

Načíst další
 
Napište nám