Záchranáři se snaží napravit chyby týkající se předdůchodů

V loňském roce prošel úspěšně legislativním procesem zákon o možnosti dřívějšího odchodu zaměstnanců IZS do důchodu až o 5 let, bez krácení penze. Účinnost by měl nabýt 1. lednem 2023. Záchranáři uvítali tuto změnu s nadšením, protože jako jediní ze základních složek IZS nemají nárok na výsluhy a jsou tedy nuceni pracovat v náročném povolání až do dovršení běžného důchodového věku.

Bohužel již ve schvalovacím procesu bylo jasné, že návrh byl připraven takzvaně „horkou jehlou“, což přiznali i předkladatelé návrhu, poslanci MUDr. Mašek a MUDr. Brázdil, a že jej bude nutné novelizovat. Současná vláda ovšem zapracovala na koncepci dřívějších důchodů pro náročné profese, které jsou zařazeny ve 4. stupni rizika. K těmto profesím by měli být přiřazeni i členové výjezdových skupin ZZS a dispečeři zdravotnických operačních středisek. Nechci komentovat výpočet nároku na předčasný odchod do penze, kdy podle návrhu MPSV prakticky za každý odpracovaný rok se odečte měsíc, o který bude možnost jít dříve do důchodu. Maximálně však o 60 měsíců, tedy o 5 let. Tady nechám každého si spočítat, kolik let musí takový zaměstnanec odpracovat, aby mohl jít o 5 let dříve do penze, a v kolika letech musí začít pracovat, aby mohl v 60 letech odejít do předčasného důchodu. Jestli bude navazovat na tento zákon i úprava ostatní legislativy, týkající se vzdělávání a potažmo dětské práce, je otázkou. V případě záchranáře by se měl narodit již v červeném oblečení a ihned nastoupit na svoji první směnu.

Ale záchranáři se nevzdávají a bojují dál, nejen za sebe, ale i za ostatní náročné profese. I když je to někdy boj podobný tomu Don Quijotskému. K tomuto tématu se sešla v dubnu sekce ZZS v on-line prostoru.

Velké poděkování patří odborářům působícím na olomoucké záchrance v čele s předsedou Janem Zatloukalem, kteří využili situace a navštívili ministra Jurečku v jeho olomoucké kanceláři. Na setkání mu vysvětlili náročnost záchranářské práce a důvody, proč si záchranáři zaslouží alespoň dřívější odchod do penze. Dalším úspěchem je pozvání zástupců sekce ZZS OS na řádné jednání podvýboru Poslanecké sněmovny pro záchrannou službu, které se koná 18. května. Projednávat se mají právě předčasné důchody pro ZZS. Svoji účast přislíbili i ministři Marian Jurečka a Vlastimil Válek. Věříme, že svojí argumentací pomůžeme k lepší a smysluplnější novele předdůchodů, které budou reálným oceněním naší náročné práce.

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 20:11

Záchranáři v Praze ošetřili nejvíce pacientů za 165 let

Množství a tempo práce se rok od roku zvyšuje, rok co rok odborová organizace požaduje od zaměstnavatele „tvrdá data“, rok co rok jsou čísla vyšší.

Aktuality 18. 2. 2023 / 21:01

Sekce jednala ZZS o důchodech, kompetencích i odměňování

Po podzimním výjezdním zasedání na Moravě se záchranáři 15. února opět sešli v Praze na tradiční jarní schůzce.

Aktuality 22. 1. 2023 / 20:56

Speciální důchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti se speciálními důchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Načíst další
 
Napište nám