Záchranáři z odborových organizací jednali o aktuálních problémech

Ve středu 11. února se v Praze sešli zástupci ZO působících při ZZS s vedením sekce zdravotnických záchranných služeb a vedením OS. Pravidelnou schůzku zahájila předsedkyně Dagmar Žitníková informací o aktuálním dění na pražské záchrance. Spolu s kolegy ze ZO při ZZS hlavního města Prahy popsali vývoj a genezi celé kauzy, kde došlo k vyhrocení situace mezi ředitelem MUDr. Schwarzem a odbory.

Po vyslechnutí všech argumentů přítomni schválili prohlášení v tomto znění:

Sekce zdravotnických záchranných služeb se připojuje k usnesení výkonné rady a podporuje stávkovou pohotovost odborové organizace OSZSP ČR na ZZS hl. m. Prahy a její požadavky, včetně požadavku na odvolání ředitele.

Přítomní členové výkonné rady OS informovali o průběhu jednání výkonné rady, připomněli nutnost dodržování lhůt pro podávání žádostí do Zajišťovacího fondu, nutnost pečlivé administrativy a zasílání hlášenek a odvodů každý měsíc.

Byla podána informace o pokusu o okleštění práva na stávku na mezinárodní úrovni. OS s tímto rozhodně nesouhlasí, protože by došlo k významnému omezení práv zaměstnanců, kteří by ztratili nástroj k prosazování svých práv. Tato situace by mohla vést ke kriminalizaci dosud platných postupů.

Účastníci byli informováni o termínu konání konference Bezpečná sanitka, která se uskuteční 10. 6. 2015 v Praze pod názvem Připravený zaměstnanec zvládne i krizovou situaci. V diskuzi k tématům si přítomní řekli nejpalčivější témata, která by na konferenci měla zaznít, proto bude program doplněn o další blok přednášek. Tentokrát bude konference věnována spíše profesně odborným tématům.

Jan Zatloukal a Martin Vostal informovali o semináři Podvýboru pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci Poslanecké sněmovny na téma Problematika neodkladné přednemocniční péče, kterého se v lednu zúčastnili. Přinesli informace o dalším možném vývoji legislativy, týkající se ZZS.

Během informací z krajů vyplynulo, že problémy, které nás trápí, se nesou napříč celou republikou. Nehůře je vnímán nárůst výjezdů nelékařských posádek, a to i ke stavům, které vyžadují přítomnost lékaře na místě. Opět se ukázalo, že neuralgickým bodem je práce dispečinku, což potvrdily i přítomné dispečerky.

Tlaky na vysílání nelékařských posádek jsou dány lepší výtěžností prostředků ze zdravotních pojišťoven, což však vede k zahlcování zdravotnických zařízení podprahovými případy. Nelékařské posádky se tak ocitají v situacích, na něž jim nestačí kompetence, a dojezd lékaře je zdlouhavý, někdy až nemožný. Je to i v důsledku nefunkčností praktických lékařů mimo ordinační hodiny.

Vedení sekce ZZS těší hojná účast zástupců ZO. Podařilo se získat informace ze všech krajů. Chceme touto cestou poděkovat všem aktivním členům a vedení OS za naši podporu.

Foto Vít Přibylík

Podobné články

Aktuality 20. 5. 2022 / 19:45

Postavení ZZS v Integrovaném záchranném systému

Stručná zpráva z prezentace na zasedání poslaneckého podvýboru pro ZZS dne 18. 5. 2022.

Aktuality 19. 5. 2022 / 19:39

Záchranáři informovali poslance o své práci a potřebě předdůchodů

Možnost předčasného odchodu do důchodu pro záchranáře teď rezonuje snad na všech výjezdových stanovištích a dispečincích záchranných služeb.

Aktuality 10. 5. 2022 / 11:01

Záchranáři se snaží napravit chyby týkající se předdůchodů

V loňském roce prošel úspěšně legislativním procesem zákon o možnosti dřívějšího odchodu zaměstnanců IZS do důchodu až o 5 let, bez krácení penze. Účinnost by měl nabýt 1. lednem 2023.

Načíst další
 
Napište nám