Záchranáři z odborových organizací jednali o aktuálních problémech

Ve středu 11. února se v Praze sešli zástupci ZO působících při ZZS s vedením sekce zdravotnických záchranných služeb a vedením OS. Pravidelnou schůzku zahájila předsedkyně Dagmar Žitníková informací o aktuálním dění na pražské záchrance. Spolu s kolegy ze ZO při ZZS hlavního města Prahy popsali vývoj a genezi celé kauzy, kde došlo k vyhrocení situace mezi ředitelem MUDr. Schwarzem a odbory.

Po vyslechnutí všech argumentů přítomni schválili prohlášení v tomto znění:

Sekce zdravotnických záchranných služeb se připojuje k usnesení výkonné rady a podporuje stávkovou pohotovost odborové organizace OSZSP ČR na ZZS hl. m. Prahy a její požadavky, včetně požadavku na odvolání ředitele.

Přítomní členové výkonné rady OS informovali o průběhu jednání výkonné rady, připomněli nutnost dodržování lhůt pro podávání žádostí do Zajišťovacího fondu, nutnost pečlivé administrativy a zasílání hlášenek a odvodů každý měsíc.

Byla podána informace o pokusu o okleštění práva na stávku na mezinárodní úrovni. OS s tímto rozhodně nesouhlasí, protože by došlo k významnému omezení práv zaměstnanců, kteří by ztratili nástroj k prosazování svých práv. Tato situace by mohla vést ke kriminalizaci dosud platných postupů.

Účastníci byli informováni o termínu konání konference Bezpečná sanitka, která se uskuteční 10. 6. 2015 v Praze pod názvem Připravený zaměstnanec zvládne i krizovou situaci. V diskuzi k tématům si přítomní řekli nejpalčivější témata, která by na konferenci měla zaznít, proto bude program doplněn o další blok přednášek. Tentokrát bude konference věnována spíše profesně odborným tématům.

Jan Zatloukal a Martin Vostal informovali o semináři Podvýboru pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci Poslanecké sněmovny na téma Problematika neodkladné přednemocniční péče, kterého se v lednu zúčastnili. Přinesli informace o dalším možném vývoji legislativy, týkající se ZZS.

Během informací z krajů vyplynulo, že problémy, které nás trápí, se nesou napříč celou republikou. Nehůře je vnímán nárůst výjezdů nelékařských posádek, a to i ke stavům, které vyžadují přítomnost lékaře na místě. Opět se ukázalo, že neuralgickým bodem je práce dispečinku, což potvrdily i přítomné dispečerky.

Tlaky na vysílání nelékařských posádek jsou dány lepší výtěžností prostředků ze zdravotních pojišťoven, což však vede k zahlcování zdravotnických zařízení podprahovými případy. Nelékařské posádky se tak ocitají v situacích, na něž jim nestačí kompetence, a dojezd lékaře je zdlouhavý, někdy až nemožný. Je to i v důsledku nefunkčností praktických lékařů mimo ordinační hodiny.

Vedení sekce ZZS těší hojná účast zástupců ZO. Podařilo se získat informace ze všech krajů. Chceme touto cestou poděkovat všem aktivním členům a vedení OS za naši podporu.

Foto Vít Přibylík

Podobné články

Aktuality 22. 1. 2023 / 20:56

Speciální důchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti se speciálními důchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Aktuality 5. 11. 2022 / 22:15

Předdůchody schválené! Děkujeme kolegům záchranářům za urputnost

V pátek 4. listopadu 2022 byla ve III. čtení schválena novela zákona o důchodovém pojištění, která obsahuje zvláštní ustanovení o důchodovém věku zdravotnických záchranářů.

Aktuality 15. 10. 2022 / 16:46

Záchranáři o předdůchodech, příplatcích i kompetencích

Po více než roce se opět sjeli na jednání na jih Moravy zástupci odborových organizací působících na záchrankách po celé republice.

Načíst další
 
Napište nám