Zájem o semináře na téma hospodaření odborových organizací byl velký

Odborový svaz uspořádal v letošním roce výhradně pro členy výborů odborových organizací tři semináře (28. dubna a 12. května v Praze a 5. května v Olomouci) k problematice hospodaření s přesným názvem Hospodaření odborových organizací v roce 2016 – dopady novely zákona o účetnictví.

Zájem o semináře byl velký. Dubnový termín s místem konání v Praze byl obsazen téměř obratem. Abychom vyhověli všem zájemcům, přidali jsme, po dohodě s vedením OS a lektorkou Ing. Miladou Mikulenkovou, druhý termín v Praze v květnu. Limitováni jsme byli pouze kapacitou prostor a hlasovou kapacitou lektora. Termín s místem konání v Olomouci se plnil postupně, vybrané prostory nám umožnily vyhovět téměř všem zájemcům. Jedinou slabinku spatřuji v tom, že se mezi námi našli tací přihlášení, kteří se neomluvili a na seminář se nedostavili. V Olomouci nebylo možno z kapacitních důvodů vyhovět dvěma zájemcům a stejný počet přihlášených se bez omluvy nedostavil. Škoda.

Prioritou pro nás bylo seznámit účastníky s legislativními novinkami, vést diskusi a zodpovědět veškeré dotazy z praxe. Soudě podle krátkých e-mailových reakcí (viz níže), byli účastníci s lektorem, vybranými místy konání seminářů i drobným občerstvením velmi spokojeni.

Lektorce Ing. Miladě Mikulenkové a všem účastníkům, kterých bylo celkem 94, ještě jednou moc děkujeme! Vážíme si vašeho přístupu a zájmu dělat věci dobře a v souladu s měnící se legislativou a především hodnotíme věcné diskuse. Věříme, že pro vás byly semináře přínosné a odnesli jste si spoustu nových informací a poznatků, které využijete v odborářské praxi.

Nepřísluší nám, abychom hodnotili sami sebe. Reakcí přišla řada, většinou byly stručné, všechny byly velice příjemné, vstřícné a velmi srdečné. Také za tuto zpětnou vazbu moc děkujeme. Nebojíme se ani kritických připomínek, protože jenom tak se dozvíme, že něco můžeme dělat lépe nebo jinak, ale hlavně pro vás a k vaší spokojenosti.

Těšíme se na setkání s vámi na dalších akcích pořádaných naším OS a věříme, že stejně skvělá účast bude i na podzimních krajských konferencích.

Hodnocení účastníků seminářů najdete na: http://osz.cmkos.cz/cz/clanky/10-6-2016-ohlasy-na-seminare-o-hospodareni-odborovych-organizaci.aspx

Foto Iva Dandová a Šárka Tikovská

Podobné články

Aktuality 23. 10. 2021 / 13:35

Síla odborů

Ve dnech 20. – 22. října se ve znojemském hotelu Mariel konal 1. ročník školení s názvem Síla odborů.

Aktuality 24. 9. 2021 / 21:47

Mezinárodní on-line škola

Ráda bych se s vámi podělila o některé poznatky ze školy s názvem Organizování pracovníků pro budování odborové moci – Organizing4power school.

Aktuality 13. 5. 2021 / 15:37

Na workshopu jsme připravovali strategii na získávání členů OS

V rámci spolupráce OS a Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) jsme se zúčastnili on-line strategického workshopu zaměřeného na nábor a organizování v odborech.

Načíst další
 
Napište nám