Zajišťovací fond od 1. července zahajuje!

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte, abychom vám připomněli, že od 1. července letošního roku spouštíme novinku – Zajišťovací fond pro naše členy.

Prosíme, abyste nezapomněli na své povinnosti, které odborové organizace musí v souvislosti se vstupem do fondu splnit.

Připomínáme, že dnes se jedná o povinnost, zítra se bude jednat o solidární pomoc našim členům.

Ještě jedna důležitá informace. Na základě vašich podnětů, a zvláště podnětu krajské konference Královéhradeckého a Pardubického kraje, výkonná rada OSZSP ČR schválila změkčení podmínky nároku na dar při pracovní neschopnosti, a to takto:

Usnesení výkonné rady:

Výkonná rada OS schvaluje úpravu podmínek výplaty daru při dočasné pracovní neschopnosti.

Dar náleží členovi, který je uznán dočasně práce neschopným a jehož pracovní neschopnost trvala déle než 6 kalendářních dnů.

V praxi to znamená, že náš člen má nárok na příspěvek již po uplynutí 6. dne pracovní neschopnosti.

Vážené kolegyně a kolegové,

věříme, že se Zajišťovací fond, i s vaší pomocí, rozjede bez problémů a že z této novinky budou mít profit naši členové, kteří se ocitli v tíživé situaci.

Další informace, statut fondu i potřebné formuláře najdete na tomto webu v rubrice Pro členy a odborové organizace.

Podobné články

Aktuality 14. 11. 2022 / 21:07

Bylo mně ctí a těším se na další čtyři roky spolupráce

V životě každého člověka jsou významné chvíle a milníky, které často rozhodují o jeho dalších krocích. Významné milníky má i náš svaz a mezi ty nejdůležitější patří sjezd.

Aktuality / 20:53

Výkonná rada v listopadu

Těsně před zahájením sjezdu OS se ve středu 9. listopadu na posledním společném jednání v dosavadním složení sešly výkonná a dozorčí rada odborového svazu.

Aktuality 12. 11. 2022 / 23:46

Projekt Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb

V hotelu Duo v Praze se 2. listopadu 2022 uskutečnila závěrečná konference projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb, ...

Načíst další
 
Napište nám