Zajišťovací fond v období leden až květen 2017

Zajišťovací fond také v roce 2017 slouží našim členům stejně jako v minulých letech. V období leden – květen 2017 bylo na OS přijato 1351 žádostí. Schváleno bylo 1265 žádostí, což je o 5,5 % více než ve stejném období roku 2016. Zamítnuto bylo 61 žádostí, což je o 8,5 % méně než za stejné období roku 2016. 25 žádostí je ještě v řešení. Vyplaceny byly dary u 1126 žádostí v celkové výši 808 300 Kč, tedy o 37 500 Kč více než v tomtéž období v roce 2016.

Podrobnější údaje můžete vidět v tabulkách, které najdete níže jako soubor ke stažení.

V programu TREWIS ZO je nyní možné zobrazit hlášenky odvodů do Zajišťovacího fondu, takže si ty základní organizace, které program TREWIS využívají, mohou kontrolovat, za které členy jejich ZO byly platby v jednotlivých měsících odvedeny.

Bohužel se stále vyskytují problémy s tím, že ne všechny žádosti splňují veškeré náležitosti k tomu, aby mohly být vyplaceny v řádném termínu. Mezi nejčastější a stále se opakující chyby patří:

● nečitelné údaje v podaných žádostech,

● špatně uvedená čísla účtu, takže se platba vrací,

● neuhrazené odvody členských příspěvků základní organizací,

● nedoplatky v odvodech příspěvků do ZF základní organizací,

● chybějící hlášení změn pro odvody do ZF.

Pro úplnost bych zde chtěl připomenout, že podle platného znění Statutu Zajišťovacího fondu pokud nebude žádost obsahovat všechny náležitosti a po výzvě OS nebudou požadované údaje doplněny do 60 dnů doplněny, bude žádost zamítnuta.

Co se týče zamítnutých žádostí, opakují se stále stejné chyby. Nejvíce zamítnutých žádostí bylo z důvodu nedodržení lhůta pro čerpání. V praxi jsou to ty případy, kdy člen byl evidován v Zajišťovacím fondu kratší dobu než 1 rok, která je podmínkou pro čerpání daru podle platného Statutu Zajišťovacího fondu.

Poměrně vysoký počet zamítnutých žádostí z důvodu, že člen již na danou událost v kalendářním roce čerpal, je způsoben i tím, že sice žádost byla odeslána na OS v roce 2017, ale událost (a nárok na čerpání daru) vznikla již v roce loňském, kdy člen již dar čerpal. Rozhodujícím údajem je datum, kdy nárok na čerpání daru vznikl, a ne datum doručení na OS. Připomínám, že v programu TREWIS ZO je možné také zobrazit žádosti, které z jednotlivých ZO na svaz přišly, a tudíž i který jejich člen již na nějakou událost čerpal.

I přes některé problémy je potěšitelné, že se počet žádostí a počet vyplacených darů zvyšuje a že Zajišťovací fond slouží našim členům.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 14. 3. 2022 / 15:33

Zajišťovací fond v roce 2021

Rok se s rokem sešel a přinášíme informace o využívání svazového Zajišťovacího fondu.

Aktuality 24. 9. 2021 / 11:43

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2021

Také v roce 2021 je tu Zajišťovací fond, aby pomáhal členům našeho odborového svazu.

Aktuality 15. 3. 2021 / 19:06

Zajišťovací fond v roce 2020

Do Zajišťovacího fondu přišlo v roce 2020 celkem 3806 žádostí, což je nárůst oproti roku 2019 o 907 žádostí.

Načíst další
 
Napište nám