Zajišťovací fond v období od ledna do konce září 2017

Opět po nějakém čase bych vás rád informoval o čerpání darů ze Zajišťovacího fondu v roce 2017.

V období od 1. ledna do 30. září bylo zaevidováno na OS 1962 žádostí, schváleno bylo 1833 žádostí, zamítnuty byly 104 žádosti a 24 žádostí je ještě v řešení. Za stejné období byly vyplaceny dary v celkové výši 1 306 600 Kč, což je o 40 300 Kč více než za stejné období roku 2016.

Podrobnější údaje můžete vidět v tabulkách, které najdete níže jako soubor ke stažení.

Zamítnutých žádostí ve výše uvedeném období je téměř stejně jako ve stejném období roku 2016. Nárůst o jednu zamítnutou žádost je dán mimo jiné i tím, že jsme museli zamítnout několik žádostí proto, že žadatel sice včas poslal žádost, ale v dané lhůtě nedoložil doklady potřebné pro schválení žádosti, a i přes opakované urgence tak neučinil. Je to škoda, protože účelem fondu není žádosti zamítat, ale dary vyplácet.

Pro úplnost bych zde chtěl připomenout, že podle platného znění Statutu Zajišťovacího fondu pokud nebude žádost obsahovat všechny náležitosti a po výzvě OS nebudou požadované údaje do 60 dnů doplněny, bude žádost zamítnuta.

I přes některé problémy je potěšitelné, že se počet žádostí a počet vyplacených darů zvyšuje a že Zajišťovací fond slouží našim členům.

Vzhledem k nedávné živelní pohromě (vichřice) je pravděpodobné, že se zvýší počet žádostí o dar při živelní pohromě. Jen bych zde chtěl apelovat, aby žádost obsahovala všechny potřebné informace, tak jak určuje Statut Zajišťovacího fondu.

I přes vyšší počet žádostí a vyplacených finančních prostředků je hospodaření Zajišťovacího fondu dobré, a proto se výkonná rada OSZSP ČR na svých jednáních v listopadu a prosinci bude zabývat případnými změnami Statutu (například změnou výše vyplacených darů na některé události), aby Zajišťovací fond dále plnil účel, ke kterému byl zřízen, tedy pomáhal našim členům, kteří se dostali do těžké životní situace.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 14. 3. 2022 / 15:33

Zajišťovací fond v roce 2021

Rok se s rokem sešel a přinášíme informace o využívání svazového Zajišťovacího fondu.

Aktuality 24. 9. 2021 / 11:43

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2021

Také v roce 2021 je tu Zajišťovací fond, aby pomáhal členům našeho odborového svazu.

Aktuality 15. 3. 2021 / 19:06

Zajišťovací fond v roce 2020

Do Zajišťovacího fondu přišlo v roce 2020 celkem 3806 žádostí, což je nárůst oproti roku 2019 o 907 žádostí.

Načíst další
 
Napište nám