Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2021

Také v roce 2021 je tu Zajišťovací fond, aby pomáhal členům našeho odborového svazu. V úvodu bych se ještě krátce vrátil k roku 2020. Do Zajišťovacího fondu přišlo v roce 2020 celkem 3812 žádostí, což je nárůst oproti roku 2019 o 913 žádostí. Schváleno bylo celkem 3567 žádostí (nárůst o 826 žádostí oproti roku 2019) v celkové výši 3 387 788 Kč (o 1 094 708 Kč více než v roce 2019) a zamítnuto bylo 245 žádostí (o 87 více než v roce 2019). Proplaceno bylo v roce 2020 celkem 3189 žádostí (o 435 více než v roce 2019) v celkové výši vyplacených darů 3 000 488 Kč, což je o 675 508 Kč více než v roce 2019. Rozdíl mezi počtem schválených a vyplacených žádostí byl stejně jako v minulých letech způsoben tím, že některé žádosti vyplacené na začátku roku 2020 byly na OS doručeny již na konci roku 2019 a naproti tomu některé žádosti z konce roku 2020 byly zúčtovány až na začátku roku 2021.

V období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 přišlo na OS celkem 2405 žádostí, což je o 438 více než v roce 2020 a o 638 více než ve stejném období roku 2019. Schváleno bylo 2230 žádostí v celkové částce 2 233 900 Kč, což je v porovnání s rokem 2020 o 378 žádostí a 609 500 Kč více. V porovnání se stejným obdobím roku 2019 jde o nárůst 546 žádostí a 863 300 Kč.

Zamítnout jsme museli 146 žádostí, o 31 více než v roce 2020 a o 63 více než v roce 2019. Vyplaceny byly dary u 2710 žádostí v celkové výši 2 662 500 Kč, o 1065 žádostí a 1 257 400 Kč více než v roce 2020 a o 1011 žádostí a 1 256 000 Kč více než v roce 2019. 29 žádostí je ještě rozpracovaných a tudíž nezaúčtovaných.

Porovnání nejen s rokem 2020, ale i s rokem 2019 úmyslně uvádím proto, že v první polovině roku 2019 nás ještě nezasáhla epidemie COVID-19.

Podrobnější údaje za první pololetí roku 2021 můžete vidět v tabulkách, které jsou níže jako soubor ke stažení.

Stejně jako v předešlých několika letech jsme v roce 2021 zatím nemuseli zamítnout ani jednu žádost z důvodu neplnění povinností odborové organizace, což svědčí o dobré práci našich funkcionářů.

Bohužel ale musím konstatovat, že se zvýšil počet žádostí zamítnutých z důvodu, že žádosti přišly na svaz po lhůtě dané Statutem Zajišťovacího fondu pro podání žádosti (za první polovinu roku 2021 jsme museli z tohoto důvodu zamítnout více žádostí než za celý rok 2019), dále z důvodu, že žadatel již v kalendářním roce na příslušný druh daru čerpal, a také proto, že žadatel nesplnil dobu 6 měsíců členství v Zajišťovacím fondu, což je doba potřebná dle statutu Zajišťovacího fondu pro čerpání darů.

Zde bych chtěl znovu, dá se říci, že již tradičně, připomenout, že nejjednodušší způsob, jak si ověřit to, že jsou splněny všechny podmínky pro přiznání darů, je používat program TREWIS ZO, kde můžete najít jednak kompletní údaje o členství v Zajišťovacím fondu, ale i seznam žádostí o dary ze ZF a můžete si tak ověřit, zda již člen na danou událost v kalendářním roce nečerpal.

Pro připomenutí uvádím, že ze Zajišťovacího fondu je možné čerpat také dar při živelní pohromě. Z výše uvedených údajů je patrné, že Zajišťovací fond našim členům pomáhá a plní zvláště v této nelehké době svůj účel, pro který byl založen.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 14. 3. 2022 / 15:33

Zajišťovací fond v roce 2021

Rok se s rokem sešel a přinášíme informace o využívání svazového Zajišťovacího fondu.

Aktuality 15. 3. 2021 / 19:06

Zajišťovací fond v roce 2020

Do Zajišťovacího fondu přišlo v roce 2020 celkem 3806 žádostí, což je nárůst oproti roku 2019 o 907 žádostí.

Aktuality 12. 2. 2021 / 21:46

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2020

V období od 1. ledna do 30. září 2020 bylo na ústředí OS zaevidováno 2572 žádostí o dar ze Zajišťovacího fondu, schváleno bylo 2381 žádostí, což je o 246 žádostí více než za stejné období roku 2019.

Načíst další
 
Napište nám