Září 2021

30. září

* V liberecké nemocnici se konala krajská konference Libereckého kraje, kde byli zvoleni tři delegáti na celostátní konferenci, ale i chybějící člen krajské rady, stala se jím Alena Kyriánová. Za vedení OS se zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková.

29. září

* Na Ministerstvu zdravotnictví se uskutečnila pracovní schůzka k ekonomické situaci fakultních nemocnic. Za OS se zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková. Za LOK-SČL předseda Martin Engel.

27. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková opět spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem a prezidentem ČLK Milanem Kubkem jednali s premiérem Andrejem Babišem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem o navýšení platů a mezd pro zdravotnictví v roce 2022. Na jednání bylo dohodnuto, že Ministerstvo zdravotnictví připraví další ekonomické podklady a propočty k navýšení platů a k těm se účastníci tohoto jednání opět sejdou.

23. září

* V Praze na odborovém svazu se uskutečnila krajská konference Středočeského kraje. Bylo zde zvoleno 8 delegátů na celostátní konferenci, diskutovalo se o ohodnocení všech zaměstnanců ve zdravotnictví a v sociálních službách. Konference se zúčastnilo celé vedení OS.

22. září

* V karlovarské nemocnici se uskutečnila krajská konference Karlovarského kraje, kde se delegáti vyjadřovali k současné situaci onemocnění COVID-19 a vzdělávání středního zdravotnického personálu. Byli zvoleni tři delegáti za tento kraj na celostátní konferenci. Za vedení OS vedli konferenci místopředsedové Jana Hnyková a Lubomír Francl.

21. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem a prezidentem ČLK Milanem Kubkem jednali s premiérem Andrejem Babišem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem o navýšení platů a mezd ve zdravotnictví v roce 2022. Na jednání bylo dohodnuto, že Ministerstvo zdravotnictví připraví ekonomické podklady a k těm se všichni opět sejdou na dalším jednání.

* V Plzni se konala krajská konference Plzeňského kraje, kde bylo zvoleno sedm delegátů celostátní konference a intenzivně se diskutovalo o současné situaci a budoucnosti fungování nemocnic v kraji. Za vedení OS vedli konferenci místopředsedové Jana Hnyková a Lubomír Francl.

20. září

* Na odborovém svazu jednala sekce nelékařských zdravotnických pracovníků, její členové se zabývali aktuálními problémy v lůžkových zdravotnických zařízeních v souvislosti s čerpáním poukazů pro zdravotníky na lázeňskou péči. Podpořili navýšení finančních prostředků do platů a mezd na rok 2022.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se jako členka delegace odborů zúčastnila zasedání 160. Plenární schůze RHSD ČR (tripartity), která se uskutečnila formou videokonference. Předsedkyně vystoupila na téma státního rozpočtu a zvýšení minimální mzdy.

* V odpoledních hodinách se konala diskuse poslanců k sociální oblasti, kterou pořádala Unie zaměstnavatelských svazů ČR v hotelu Holiday Inn Prague. Zúčastnily se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil jednání o navyšování mezd ve Státních léčebných lázních Janské Lázně.

18. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila se svým příspěvkem na konferenci Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci na téma „Proč a jak propojovat ekologické a ekonomické politiky“, se zaměřením na „Nový smysl práce“.

16. a 17. září

* V hotelu Grandior Praha se uskutečnil 7. ročník konference Zdravotnictví 2022, kterou pořádala Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Akce se na základě pozvání prezidenta UZS ČR Jiřího Horeckého zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která v podvečer prvního dne jednání seznámila přítomné ředitele a členy managementu nemocnic a zástupce politických reprezentací s návrhy odborů na zvýšení platů a mezd v roce 2022.

16. září

* V budově odborového svazu se konala pražská krajská konference, které se zúčastnili zástupci odborových organizací působících ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb a zvolili deset delegátů na celostátní konferenci. Zúčastnilo se celé vedení OS.

14. září

* Pokračovalo společné jednání výkonné a dozorčí rady OS. Úvodní části jednání se zúčastnil předseda vlády Andrej Babiš, hodnotila se spolupráce odborového svazu a vlády a práce vlády ve prospěch zdravotnictví a sociálních služeb a jejich zaměstnanců. Této části jednání se na pozvání OS účastnil také předseda LOK-SČL Martin Engel. Potom výkonná rada a dozorčí rada OS pokračovaly ve svých samostatných jednáních.

13. září

* V budově OS se dopoledne sešla sekce sociál a řešila aktuální problematiku v oblasti sociálních služeb.

* Odpoledne zahájily svá jednání výkonná a dozorčí rada OS. Část jednání byla společná a na pozvání OS se jí zúčastnili ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a předseda LOK-SČL Martin Engel. Hodnotily se výsledky práce MPSV v tomto volebním období.

10. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila slavnostního předání ceny Florence Nightingalové, které uděluje Česká asociace sester významným českým sestrám a dalším zdravotníkům.

9. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedou Lubomírem Franclem navštívili členskou schůzi Základní odborové organizace Nemocnice České Budějovice.

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková se zúčastnila zahájení VIII. sjezdu Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb v Bratislavě a pozdravila jeho účastníky.

7. a 8. září

* V jihomoravských Šakvicích se sešli zástupci odborových organizací ze zdravotnických záchranných služeb z celé republiky, aby si vzájemně předali informace o situaci v jednotlivých krajích. Jednání se účastnilo celé vedení OS.

7. září

* Vedení OS se sešlo s prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiřím Horeckým a předsedou Asociace českých a moravských nemocnic Eduardem Sohlichem kvůli výhledům na další spolupráci.

6. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala s náměstkem ředitele VZP Davidem Šmehlíkem o finanční kondici systému veřejného zdravotního pojištění a o poskytovatelích z ambulancí, kteří nevyplatili mimořádné odměny svým zdravotníkům.

* Uskutečnila se on-line porada k problémům v sociálním zařízení v Sloupnici. Zúčastnily se místopředsedkyně OS Jana Hnyková a svazová právnička Štěpánka Řandová.

* Místopředseda OS Lubomír Francl jednal se správcem programu členské evidence o možných úpravách a rozšíření možností programu TREWIS ZO.

 3. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila porady předsedů LOK-SČL ve Skalském Dvoře.

2. září

* Na MPSV jednali zástupci odborových svazů veřejných služeb s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem. Předmětem jednání byl nárůst platů ve veřejných službách, růst minimální mzdy a uznání onemocnění páteře jako nemoci z povolání. Za odborový svaz se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

1. září

* Zaměstnanci z ústředí OS využili poděkování základní odborové organizace z pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a strávili hezký podvečer v Cafe Imperial. Kolegům moc děkujeme.

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Aktuality 19. 1. 2023 / 22:43

Prosinec 2022

19. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví jednala zdravotnická tripartita.

Načíst další
 
Napište nám