Září 2022

29. září

* Na společné tiskové konferenci OS a LOK-SČL vystoupili předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředseda OS Lubomír Francl a předseda LOK-SČL Martin Engel. Oba odborové svazy zaslaly premiérovi Petru Fialovi otevřený dopis, ve kterém vyzývají vládu k navýšení platových tarifů pro zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních službách o 15 %.

27. září

* Delegace předsedů odborových svazů zastupujících zaměstnance veřejných služeb jednala se zástupci koaličních stran o zvýšení platů od 1. 1. 2023. Za koalici bylo sděleno, že vláda neplánuje zvýšit tarify pro zaměstnance veřejných služeb vyjma příslušníků bezpečnostních sborů.

26. září

* On-line jednání rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Po jednání Rady ČMKOS následovala porada předsedů odborových svazů veřejných služeb k jednání s premiérem a předsedy koaličních stran k navýšení platů od 1. ledna 2023.

25. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s předsedou Sdružení odborových organizací skupiny AGEL Pavlem Michnou. Projednali aktuální situaci ve zdravotnictví, hlavně v nemocnicích.

23. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se dopoledne zúčastnila druhé části konference Zdravotnictví 2023.

* Odpoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková přesunula do Plzně, kde základní odborová organizace FN Plzeň pořádala setkání s bývalými zaměstnanci důchodci. Setkání se konalo po covidové době poprvé a bylo velmi milé. Předsedkyně odborové organizace Blanka Suchá a její kolegyně měly vše pečlivě připravené a všichni byli náramně spokojení. Setkání se účastnil také ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, který seznámil bývalé pracovníky s aktuální situací v nemocnici a vyzdvihl práci bývalých zaměstnanců.

22. září

* Jednání krajské konference Jihočeského kraje řídil místopředseda OS Lubomír Francl.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se účastnila první části jednání konference Zdravotnictví 2023, kterou již tradičně pořádá Unie zaměstnavatelských svazů. V diskusním příspěvku vznesla dotaz na ministra zdravotnictví k navýšení platů a mezd v roce 2023. Ministr Vlastimil Válek počítá s možností zvýšení platů a mezd ve zdravotnictví mezi třemi až čtyřmi procenty.

21. září

* Krajské konference Karlovarského kraje se zúčastnilo celé vedení OS.

19. září

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání Rady ČMKOS, kde se probírala aktuální situace ve společnosti a příprava demonstrace.

* Krajskou konferenci Libereckého kraje řídili místopředsedkyně OS Jana Hnyková a místopředseda OS Lubomír Francl.

16. září

* Místopředseda OS Lubomír Francl se dopoledne zúčastnil specializovaného semináře pro zástupce odborových svazů na téma Nástroje pro aktivní participaci zaměstnanců na spravedlivém přechodu k nízkouhlíkové ekonomice za účasti zahraničního experta, kterým byl Jan Stentoft, profesor v oblasti řízení dodavatelských řetězců (University of Southern Denmark, Odense, Dánsko).

* Odpoledne jednal tripartitní Pracovní tým pro zdravotnictví. Části jednání se účastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, za OS se účastnilo celé vedení a vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková, která je řídící týmu.

15. září

* Krajskou konferenci Královéhradeckého kraje řídili místopředsedkyně OS Jana Hnyková a místopředseda OS Lubomír Francl.

14. září

* Krajskou konferenci Pardubického kraje vedli místopředsedkyně OS Jana Hnyková a místopředseda OS Lubomír Francl.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila konference České lékařské komory k vyhodnocení covidové pandemie. Jednání se účastnil také ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

13. září

* V Praze se setkali zástupci odborových organizací a vedení OS na jednání středočeské krajské konference.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity).

12. září

* V Praze se setkali zástupci odborových organizací a vedení OS na jednání pražské krajské konference.

9. září

* Formou on-line jednala porada zástupců ČMKOS před tripartitou. Za OS se jako členka delegace zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

* On-line formou jednali zástupci odborových svazů sdružených v ČMKOS o přípravě demonstrace 8. října. Za OS se jednání zúčastnili předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

8. září

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková spolu s vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivanou Břeňkovou se na MPSV zúčastnily jednání o katalogu prací.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se spolu se zástupci odborové organizace v Janských Lázních zúčastnil jednání o navýšení mezd od 1. 9. 2022.

7. září

* Formou on-line jednali zástupci MPSV a sociálních parterů o stanovení personálních standardů. Projednával se personální standard pro poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních. Za OS se zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková.

* Odpoledne se v budově OS sešla pražská krajská rada. Projednávala se aktuální situace ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb. Krajská rada se také zabývala přípravou krajské konference. Jednání se účastnilo vedení OS.

6. září

* Jednala výkonná rada OS.

* Jednala dozorčí rada OS.

5. září

* V pražském Fóru Karlín se uskutečnil manifestační mítink ČMKOS Odbory proti chubobě, kterého se za odborový svaz zúčastnilo 165 členů.

* Odpoledne začalo společné jednání výkonné rady a dozorčí rady OS, které se věnovalo harmonogramu přípravy IX. sjezdu odborového svazu.

2. září

* Odborové svazy jednaly o návrzích prohlášení pro manifestační mítink ČMKOS Odbory proti chudobě.

1. září

* Dopoledne jednalo vedení odborového svazu s právním a sociálním oddělením OS o posledních návrzích na úpravu stanov pro IX. sjezd OS.

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Aktuality 19. 1. 2023 / 22:43

Prosinec 2022

19. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví jednala zdravotnická tripartita.

Načíst další
 
Napište nám