Zástupci odborů, nemocnic, ČLK a pacientů jednali s ministrem Němečkem

V pátek 18. března se s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem na jednání o aktuální situaci v českém zdravotnictví společně sešli všichni významní aktéři – zástupci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Lékařského odborového klubu, České lékařské komory, Asociace nemocnic ČR, Asociace českých a moravských nemocnic, Svazu pacientů ČR a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

Od všech jednohlasně zaznívalo, že zdravotnictví je ve významné krizi. Chybějí lékaři, sestry a ostatní personál. Nemocnice nejsou schopné poskytovat kvalitní péči. Všichni se shodli, že klíčovým problémem českého zdravotnictví je jeho podfinancování.

Český stát má velký dluh vůči poskytovatelům zdravotních služeb a rezervy, které v nemocnicích před nějakými deseti lety byly, jsou už dávno vyčerpány. Pokud chceme udržet kvalitu a standard českého zdravotnictví, musíme výrazně posílit jeho financování.

Všichni účastníci jednání shodně navrhují, aby vláda významně posílila platby státu za své pojištěnce, a tím stabilizovala resort.

Odbory na jednání znovu připomněly, že ze zdravotnictví byly vyvedeny desítky miliard a tyto finance zatím nikdo zpět nedal. Důsledkem finanční devastace nemocnic je devastace personální.

Odboráři v rozporu se zaměstnavateli navrhují jako významný stabilizační bod sjednotit odměňování zaměstnanců lůžkových zdravotnických zařízení bez ohledu na jejich právní formu pod systém platů.

Za OS se jednání a následného brífinku zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

Záznam brífinku můžete shlédnout na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví: http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministr-nemecekpodporuji-zdravotnicke-organizace-v-pozadavku-na-pridani-10-mil_11614_1.html 

Podobné články

Aktuality 2. 2. 2023 / 8:41

Rok 2022 na pražské ZZS: vytrvalost a přesvědčení o dobré věci

Odborová organizace ZO OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy má nyní 235 členů, tedy více než polovinu zaměstnanců ve výjezdových skupinách a operačním středisku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 12:08

Podporujeme kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR podporuje kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE, kteří v úterý 31. ledna zahájili v souvislosti s kolektivním vyjednáváním stávku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 10:49

Podpořili jsme britské odboráře v jejich obraně práva na stávku

Vláda Velké Británie útočí na právo na stávku a navrhuje legislativu, která přitvrdí podmínky pro stávkující odbory veřejných služeb, včetně zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám