Zástupci OS jednali v Kanceláři veřejného ochránce práv o problémech záchranářek

O problematice diskriminace zaměstnávání žen na pozice zdravotnický záchranář ve výjezdové skupině ZZS jednali ve čtvrtek 2. dubna v Kanceláři veřejného ochránce práv zástupci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Jan Zatloukal a Vít Přibylík.

Diskuzi vedly Mgr. Zuzana Ondrůjová a Mgr. Marína Urbániková z Kanceláře veřejného ochránce práv. Kulatého stolu se dále účastnili zástupci zaměstnavatele, zástupci profesních komor, zástupci vzdělávání (NCO NZO Brno, Univerzita Palackého Olomouc, VOŠ Zlín), zástupkyně hygienické stanice a oblastního inspektorátu práce, takže zastoupeno bylo široké spektrum názorů.

Kancelář veřejného ochránce práv obdržela podnět týkající se diskriminačního přístupu některých zaměstnavatelů v ZZS k ženám, absolventkám oboru zdravotnický záchranář. Svůj názor opírali jak o normu Evropského společenství 2006/55, tak o náš zákon č. 262/2006 (zákoník práce) a také zákon č. 198/2009 (tzv. antidiskriminační zákon). Odmítající zaměstnavatelé své odmítnutí opírají také o zákon č. 262/2006, zejména o ustanovení týkající se vytváření bezpečných pracovních podmínek podpořené zákonem č. 309/2006 doplněné o Nařízení vlády č. 361/2007, jež je prováděcím předpisem výše zmíněného zákona. Toto nařízení vlády stanovuje rozdílné limity břemene pro muže (až 50 kg) a ženy (až 20 kg). Jelikož je možno z platné legislativy dovodit, že pacient je z pohledu BOZP břemeno, nastává ve výjezdových skupinách situace, kdy zaměstnavatel poruší antidiskriminační zákon, nebo zákony a nařízení vlády týkající se BOZP a ochrany zdraví.

Diskuze se vedla o pojmech pacient, břemeno, diskriminace, veřejný zájem, ochrana zdraví. Bylo konstatováno, že limit rozdílných hmotností břemene pro muže a pro ženy vychází z průměrného vzorku populace. Na druhou stranu je zde právo na rovný přístup k zaměstnání a je nutno nalézt řešení neodporující jak evropskému právu, tak zájmům jedince, ale i společnosti.

Dalším možným dopadem je vliv i na jiné skupiny zaměstnanců a zaměstnankyň nepracující v ZZS. Šetřením Kanceláře veřejného ochránce práv mezi poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích a ZZS bylo zjištěno, že v nemocnicích lze limity hmotností břemene úspěšně řešit organizací práce i vybavením pracoviště pomůckami, což v ZZS vždy nelze. Také bylo zjištěno, že limity hmotnosti břemene jsou stále častěji překračovány i v případě mužů, neb populace je hmotnější.

Společnou diskuzí nakonec vznikl názor, že je nepřípustné měnit limity hmotnosti břemene pro všechny ženy. Jednou z cest je přeřazení pracovníků výjezdových skupin ZZS do III. kategorie rizika s ohledem na nemožnost vždy eliminovat nepříznivé vlivy při zásahu, což ale také přináší zvýšený dohled pracovního lékařství. Toto zvýšené riziko a nepředvídatelná zátěž vedoucí k zvýšenému opotřebení organismu zaměstnance by mělo být náležitě kompenzováno, protože uplatnění zdravotně indisponovaného zaměstnance, navíc ve vyšším věku, na trhu práce je velmi problematické. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci ZZS jsou členy základního článku Integrovaného záchranného systému (IZS) a jako jediní nemají nastaven sociální program (Policie i Hasičský záchranný sbor jej mají), je zde prostor pro vznik kompenzací, které by snižovaly drtivý dopad na zaměstnance, a to nejen v případě ukončení pracovního poměru pro zdravotní nezpůsobilost.

Podobné články

Aktuality 7. 7. 2022 / 9:43

Hlaste ty úrazy. A všechny!

„Dobrý den, měla jsem před rokem pracovní úraz a zaměstnavatel mně nechce zaplatit odškodnění.“ Tato věta se bohužel poslední dobou množí.

Aktuality 20. 6. 2022 / 16:01

Povinnosti zaměstnavatele při poskytování ochranných nápojů

Léto už se nám ohlásilo vysokými teplotami, takže je vhodné si připomenout, jaké má zaměstnavatel povinnosti při poskytování ochranných nápojů zaměstnancům.

Aktuality 7. 6. 2022 / 14:18

COVID-19 jako nemoc z povolání v roce 2020 a 2021

V roce 2020 se v seznamu nemocí z povolání poprvé objevilo nové infekční onemocnění – COVID-19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

Načíst další
 
Napište nám