Zdravotnická trojka jednala s premiérem Nečasem o platech

Po ukončení zasedání tripartity se ve čtvrtek 23. února konala schůzka zástupců Zdravotnické trojky (Z3 – Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů a Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků) s premiérem Petrem Nečasem. Jednání bylo velmi konstruktivní a věcné. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a předseda LOKu Martin Engel v kostce seznámili premiéra jak se situací ohledně platů, tak s některými výhradami odborů k připravovaným reformám. Jednání se účastnil také ministr zdravotnictví Leoš Heger.

Žitníková na jednání znovu situaci zrekapitulovala a přednesla premiérovi výsledky z dotazníků, které členové odborového svazu vyplňovali. Ve výsledcích zdůraznila, že přidáno nedostali nejen zaměstnanci nemocnic zřizovaných kraji, ale ani zaměstnanci nemocnic soukromých a dokonce se zvýšení platů nedočkali ani zaměstnanci nemocnic zřizovaných jinými resorty.

Premiér od odborů obdržel také odbornou analýzu, kterou si nechala zpracovat Asociace českých a moravských nemocnic k vysvětlení, proč mohou fakultní nemocnice s obrovským vypětím zaměstnancům přidat, ale v silách malých nemocnic to není – analýzy AČMN viz jako přílohy tohoto textu.

Žitníková premiérovi také navrhla, jak lze vyřešit spor s Ministerstvem zdravotnictví, zda jsou v úhradové vyhlášce skutečně finance. Za prvé zopakovala to, na čem se usnesla tripartita – že vznikne odborná skupina, která posoudí jednotlivé analýzy a vyhodnotí dopady úhradové vyhlášky v konkrétních nemocnicích. Druhý návrh byl ještě jednodušší. Ať ministerstvo vydá novelu úhradové vyhlášky, ve které výslovně stanoví finance na zvýšení platů a mezd.
Ministr Heger s tímto postupem nesouhlasí, ale premiérovi se návrh líbil a slíbil, že se jím bude zabývat.

Závěrem jednání předseda LOKu Martin Engel seznámil premiéra a ministra zdravotnictví s návrhem Lékařského odborového klubu vytvořit samostatný zákon k odměňování lékařů a zdravotnických pracovníků.

Dagmar Žitníková za OS návrh rozšířila o požadavek upravit tímto zákonem odměňování pro všechny pracovníky ve zdravotnictví.

Ministr Leoš Heger s návrhem zásadně nesouhlasí, premiér principiálně také ne, ale o odměňování se bude dál jednat.

Podobné články

Aktuality 20. 3. 2023 / 14:56

Ústecká on-line porada dne 16. 3. 2023 – zpráva krajské rady

Krajská rada Ústeckého kraje je nyní sedmičlenná a pracují v ní členové v sociálních službách, v hygienické službě a ve zdravotnictví.

Aktuality 20. 3. 2023 / 7:44

Královéhradecká krajská rada jednala s hejtmanem a náměstky

V pondělí 13. března se konala schůzka královéhradecké krajské rady s vedením Královéhradeckého kraje.

Aktuality 16. 3. 2023 / 9:02

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Načíst další
 
Napište nám