Žitníková a Břeňková s Němečkem o situaci zaměstnanců, hygieně, lázeňství i odměňování

V úterý 13. 5. jednaly předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem. Témat bylo několik. Jednalo se o personálním vybavení nemocnic, o pracovních podmínkách zaměstnanců, o situaci v hygienické službě a lázeňství a také o možnosti zvýšení platů a mezd od 1. 1. 2015. Jednání probíhalo velmi konstruktivně, odbory a ministerstvo se ve většině projednávaných témat shodly. Jaké jsou konkrétní výstupy?

Personální problematika

Ministr zdravotnictví byl seznámen s výsledky dotazníkového šetření OS k personální situaci v nemocnicích, kde většina respondentů uvedla, že je problém s personálním obsazením jednotlivých směn a že z důvodu nedostatku personálu nelze poskytovat kvalitní ošetřovatelskou péči. Odbory navrhuji zřízení pracovní skupiny, která vyhodnotí dopady personální vyhlášky a navrhne její novelizaci. Ministr s návrhem odborů souhlasí a Ministerstvo zdravotnictví skupinu zřídí.

Péče o zaměstnance

Předsedkyně Žitníková rámcově seznámila ministra zdravotnictví s možností péče o zaměstnance, která je v současné chvíli v České republice v plenkách, ale která by se do budoucna měla stát standardem. Hovořilo se o Systému psychosociální intervenční služby. Ministr o systém projevil zájem, a to i vzhledem k tomu, že jeho původní pracoviště FN Ostrava je do poskytování psychosociální intervenční služby dlouhodobě zapojené a on osobně se s touto formou péče o zaměstnance již setkal. Odbory navrhují společné jednání se zakladateli Systému psychosociální intervenční služby a hledání možnosti zapracování Systému psychosociální intervenční služby do legislativy.

Hygienická služba a lázeňství

Odbory opět zopakovaly svoje stanovisko k ochraně veřejného zdraví a zachování kompetencí hygienické služby při kontrolní činnosti. Místopředsedkyně Břeňková sdělila, že není za hygienu spokojena s kompromisem, který se týká kompetencí dozorových orgánů. Ministr vysvětlil, že jde o to, čeho bylo možné dosáhnout. Dále ministr odbory ubezpečil, že v této oblasti má ministerstvo shodný názor a že se nepřipravují žádné další nekoncepční změny. Lázně a řešení indikačního seznamu patří mezi priority ministerstva.

Odměňování

Odbory opět požádaly ministra o podporu při řešení pásmového odměňování a přednesly žádost o jednání ke zvýšení platů a mezd od 1. ledna 2015. Ministr souhlasí s tím, že je nutné upravit platové tarify a jednat o celkové koncepci odměňování. K návrhům na zvýšení platových tarifů se odborový svaz s ministrem sejde v červenci.

Podobné články

Aktuality 5. 12. 2022 / 12:28

Co vzkazují delegáti sjezdu ministrovi zdravotnictví? PODÍVEJTE SE!

Poprvé v historii odborového svazu se stalo, že se jeho sjezdu nezúčastnil ministr zdravotnictví!

Aktuality / 8:51

Odstupné při pracovním poměru na dobu určitou

Náleží odstupné zaměstnanci v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou?

Aktuality 30. 11. 2022 / 9:41

Závěrečná konference projektu Rozvoj systému sociálních služeb

Dne 28. listopadu 2022 se v Praze konala závěrečná konference projektu Rozvoj systému sociálních služeb.

Načíst další
 
Napište nám