Žitníková a Břeňková v Táboře o financování sociálních služeb a jeho souvislostech

Do Tábora se ve dnech 6. a 7. října sjelo na VIII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR na 700 účastníků. V kongresovém centru Hotelu Palcát se diskutovalo jak o současné situaci v sociálních službách a o problémech, s nimiž se poskytovatelé potýkají, tak o budoucnosti sociálních služeb. Novinkou byla obecná témata věnující se například důchodům nebo k migrační krizi.

V úvodním panelu hostů na kongresu vystoupila také předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková s informací, jak odbory ve spolupráci s ostatními partnery úspěšně prosadily zvýšení dotací pro poskytovatele, které umožní zvýšení platů a mezd.

Dále připomněla, že se zařízení potýkají s nedostatkem personálu, a proto se odbory a zaměstnavatelé dohodli na společném požadavku, aby MPSV v rámci stabilizace personálu od 1. 1.2017 zrušilo minimálně první dvě platové tabulky.

Závěrem vystoupení připomněla obsah memoranda, které uzavřely které uzavřel Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Druhý den na kongresu vystoupila v panelu k financování sociálních služeb místopředsedkyně odborového svazu Ivana Břeňková. V jejím vystoupení zazněla čísla a připomenutí přímé vazby kvalitní péče o klienty v návaznosti na zaměstnance. Pro odbory je velmi důležité, aby byly sociální služby řádně finančně zajištěné, protože jakékoliv snížení objemu peněz se projeví na platech a na počtech zaměstnanců. Informovala, že odbory nyní prosazují vytvoření optimálních personálních standardů, které by zajistily jak bezpečí pro klienty, tak pro pracovníky.

Tiskovou zprávu Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR viz níže jako soubor ke stažení.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 20. 3. 2023 / 14:56

Ústecká on-line porada dne 16. 3. 2023 – zpráva krajské rady

Krajská rada Ústeckého kraje je nyní sedmičlenná a pracují v ní členové v sociálních službách, v hygienické službě a ve zdravotnictví.

Aktuality 20. 3. 2023 / 7:44

Královéhradecká krajská rada jednala s hejtmanem a náměstky

V pondělí 13. března se konala schůzka královéhradecké krajské rady s vedením Královéhradeckého kraje.

Aktuality 16. 3. 2023 / 9:02

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Načíst další
 
Napište nám