Žitníková a Engel jednali s Babišem a Němečkem o mzdách a personální situaci

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková a předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martin Engel jednali s ministrem financí Andrejem Babišem (ve čtvrtek 26. února) a ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem (v pondělí 2. března).

Obě jednání byla informativní. Žitníková a Engel oba ministry informovali o vážné personální situaci ve zdravotnictví a o potřebě řešit personální stabilizaci zaměstnanců. Připomněli, že nemocnice netrpí jen nedostatkem lékařů, ale že závažným problémem je i nedostatek sester a ostatního personálu.

Odbory opět apelovaly na ministry, že je nutné řešit příjmovou stránku zdravotního pojištění. Za jasné považují, že se příští rok opět zvýší platby za státní pojištěnce, a za nutné považují, aby se systémově vyřešily odvody na zdravotní pojištění u OSVČ. Stávající nerovnosti v odvodech na zdravotní pojištění jsou diskriminační a je nutné, aby se v dohodnutém časovém horizontu srovnaly. Není možné, aby systém zdravotního pojištění drželi především zaměstnanci a zaměstnavatelé a aby dál trvala disproporce mezi jednotlivými skupinami. Odbory nemají problém se státní podporou OSVČ, ale není možné souhlasit s tím, aby tato podpora fungovala přes veřejné zdravotní pojištění.

Ministr financí Andrej Babiš zopakoval, že je nutné hledat úspory uvnitř systému zdravotnictví a eliminovat úniky peněz ze systému.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček sdělil, že návrh na zvýšení plateb za státní pojištěnce předloží. 

Oba ministři přislíbili, že se budou problémem úhrad OSVČ zabývat.

Druhým projednaným bodem byla příprava zákona „o neziskových nemocnicích“.

Odbory považují novou právní úpravu neziskových nemocnic za naprosto nezbytnou. Zopakovaly, že neziskové nemocnice by měly garantovat dostupnou a kvalitní péči pro pacienty a tarifní systém odměňování pro zaměstnance. 

Ministr financí uvedl, že se musí s návrhy nejdříve seznámit.

Ministr zdravotnictví zdůraznil, že neziskové nemocnice jsou pro ministerstvo prioritou a že první návrhy obdrží sociální partneři během tohoto měsíce.

Odborům je jasné, že vyjednávání o finančním zajištění platů a mezd v roce 2016 musí začít už nyní a cesta k dohodám bude dlouhá a složitá.

Proto se tímto problémem zabývají již v této době, kdy v některých nemocnicích stále není dořešené zvýšení mezd od ledna letošního roku.

Vedení OS v této souvislosti připomíná, že pokud máte problémy se zvýšením mezd a platů, je třeba kontaktovat místopředsedkyni OS Ivanu Břeňkovou.

Podobné články

Aktuality 20. 3. 2023 / 14:56

Ústecká on-line porada dne 16. 3. 2023 – zpráva krajské rady

Krajská rada Ústeckého kraje je nyní sedmičlenná a pracují v ní členové v sociálních službách, v hygienické službě a ve zdravotnictví.

Aktuality 20. 3. 2023 / 7:44

Královéhradecká krajská rada jednala s hejtmanem a náměstky

V pondělí 13. března se konala schůzka královéhradecké krajské rady s vedením Královéhradeckého kraje.

Aktuality 16. 3. 2023 / 9:02

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Načíst další
 
Napište nám