Žitníková a Engel jednali s Vojtěchem a Babišem o platech a mzdách v nemocnicích

Ve čtvrtek 12. dubna se na Úřadu vlády s premiérem Andrejem Babišem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem sešli zástupci odborů předsedkyně OS Dagmar Žitníková a předseda LOK-SČL Martin Engel. Jednání mělo dvě hlavní témata, která se vzájemně prolínají – odměňování a personální krize.

Pan premiér přišel v době, kdy už zástupci odborů vzrušeně diskutovali s ministrem zdravotnictví o obrovských rozdílech v odměňování zaměstnanců, zvláště všeobecných sester, v nemocnicích příspěvkových organizacích a nemocnicích obchodních společnostech a o stabilizačním účelu 10 % navýšení tarifů.

Ministr Adam Vojtěch znovu potvrdil svůj názor, že nechce platy zvyšovat nařízením vlády a že si má management nemocnic rozhodnout, zda chce stabilizovat lidi, nebo opravit kuchyň. Předsedkyně Dagmar Žitníková se ministrovi a následně i premiérovi opět snažila vysvětlit, že odbory nechtějí nutit manažery, aby řešili dilema, které je mnohdy velmi obtížné, ale že chtějí, aby byl dostatek financí jak pro zaměstnance, tak na kuchyně.

Odborový svaz nesouhlasí s predikcí zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví, že pro příští rok se zvýší příjmy zdravotních pojišťoven o 14,6 mld. Kč. Odboráři jsou přesvědčeni, že částka bude, vzhledem k růstu ekonomiky a mezd, daleko vyšší.

Předsedkyně Žitníková v kontextu ekonomických skutečností znovu připomněla vývoj úhrad, úlohu plateb za státní pojištěnce a nutnost zvýšit objem financí ve zdravotnictví.

Ministr Vojtěch dostal za úkol předložit premiérovi vývoj příjmů a výdajů veřejného zdravotního pojištění a informace, jaké jsou predikce na příští rok.

Následně na příkladech platových tarifních tabulek a mzdových předpisů předsedkyně znovu přiblížila situaci v nemocnicích.

Jako příklad si vzala platové a mzdové tabulky sester.

Platové tabulky sester začínají na částce 21 300 Kč a končí na částce 34 810 Kč.

► Mzdové tabulky v akciovkách mnohdy začínají na 18 500 a končí vesměs na 26 000 Kč, výjimečně na 28 000 Kč.

► Rozdíly jsou u sester propastné, ale lepší to není ani u jiných profesí.

Zaměstnanci z akciovek čekají na změnu. Věčně čekat ovšem nevydrží.

Na tom, že z nemocnic utíkají, mají lví podíl také mzdy.

► Pokud chceme nemocnice personálně stabilizovat a zajistit, aby neodešli další zaměstnanci, je nutné i příští rok přidat, a to plošně a všem.

► Odbory trvají na naplnění slibu třetího zvýšení platových a mzdových tarifů o 10 %.

Předseda LOK-SČL Martin Engel připomněl, že 10 % tarifů není deset procent z průměrné mzdy a že velkou část odměn lékařů tvoří odměny za práci přesčas, a to formou dohod, které jsou protiprávní.

Pokud nechceme, aby odešli další lidé, tak je nutné naplnit slib.

Premiér Andrej Babiš se v této záležitosti nevyjádřil, slib nepopřel.

Vzhledem k tomu, že ministr zdravotnictví zdůrazňoval, že ředitelé nemocnic situaci nevnímají stejně kriticky jako odbory, tak premiér sdělil, že by se chtěl setkat se všemi dohromady.

Ministr Adam Vojtěch dostal od premiéra za úkol zorganizovat společné jednání odborů, zaměstnavatelů a sester.

Předsedkyně Žitníková znovu také zopakovala pozvánku na jednání členů odborového svazu z nemocnic, které se bude konat v Praze 4. května. Premiér potvrdil, že s účastí počítá.

Podobné články

Aktuality 2. 2. 2023 / 8:41

Rok 2022 na pražské ZZS: vytrvalost a přesvědčení o dobré věci

Odborová organizace ZO OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy má nyní 235 členů, tedy více než polovinu zaměstnanců ve výjezdových skupinách a operačním středisku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 12:08

Podporujeme kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR podporuje kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE, kteří v úterý 31. ledna zahájili v souvislosti s kolektivním vyjednáváním stávku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 10:49

Podpořili jsme britské odboráře v jejich obraně práva na stávku

Vláda Velké Británie útočí na právo na stávku a navrhuje legislativu, která přitvrdí podmínky pro stávkující odbory veřejných služeb, včetně zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám