Žitníková na grémiu ČSSD o odměňování ve zdravotnictví a sociálních službách

V pátek 22. července jednali předsedové odborových svazů se členy politického grémia ČSSD. Jednání probíhají pravidelně a odbory na nich informují sociální demokracii o problémech, které trápí zaměstnance.

Obsahem letošního jednání bylo například plánované zvyšování minimální mzdy a platů, odměňování řidičů, čerpání financí z Evropského sociálního fondu, možnosti přijímat zaměstnance z Ukrajiny, dofinancování sociálních služeb, návrh ČSSD na zvýšení financí pro sociální služby v roce 2017, návrhy na novelu zákoníku práce a nového občanského zákoníku, který upravuje fungování odborových organizací.

Za OS zdravotnictví a sociální péče ČR se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková, která vystoupila k několika bodům. 

Zásadním požadavkem OS je sjednocení odměňování zaměstnanců lůžkových zdravotnických zařízení pod systém platů. K tomuto požadavku předala předsedkyně písemný materiál – viz níže jako soubor ke stažení.

Další oblastí, které se předsedkyně věnovala bylo zvýšení platů zaměstnancům. Zopakovala, že odbory požadují i pro zaměstnance sociálních služeb a kultury zvýšení o 10 % a zároveň navrhují zrušit první tři tabulky. Tímto krokem by se alespoň částečně snížil počet zaměstnanců, kterým musí zaměstnavatelé podle kolektivních smluv doplácet platy do výše minimální mzdy.

Předsedkyně také znovu připomněla, že je nutné pro příští rok zvýšit dotace poskytovatelům sociálních služeb, a to minimálně na celkovou výši 10,5 mld., aby bylo možné zvýšit platy a mzdy, a tím zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců.

Předsedkyně zopakovala informaci o nedostatku zaměstnanců, zvláště zdravotníků, v nemocnicích a o nutnosti tento problém řešit.

Za odborové organizace upozornila na problémy ve Zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje.

Závěrem poděkovala panu premiérovi a přítomným členům grémia za spolupráci. Jednání s členy grémia ČSSD bylo velmi konstruktivní, vstřícné a bylo přislíbeno, že se grémium ČSSD bude podněty odborů intenzivně zabývat.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 7. 7. 2022 / 9:43

Hlaste ty úrazy. A všechny!

„Dobrý den, měla jsem před rokem pracovní úraz a zaměstnavatel mně nechce zaplatit odškodnění.“ Tato věta se bohužel poslední dobou množí.

Aktuality / 9:33

O odborech v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí

Chtěla bych touto cestou poděkovat zástupkyním odborové organizace OSZSP ČR Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí.

Aktuality 4. 7. 2022 / 15:23

Zvýšení částek životního minima a existenčního minima

V reakci na současnou situaci domácností bylo dne 30. 6. 2022 ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Načíst další
 
Napište nám