Žitníková na sněmu České asociace sester informovala o činnosti odborového svazu

V pátek 7. dubna se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila na pozvání České asociace sester jejich tradičního sněmu. Předsedkyně vystoupila s příspěvkem, ve kterém se věnovala aktuální situaci ve zdravotnictví a nedostatku sester.

Úvodem přítomné seznámila s pohledem OS na změny ve vzdělávání sester a opět připomněla, že nejzásadnějším problémem není systém vzdělávání, ale špatné pracovní podmínky sester, které jsou přetěžovány a ztrácejí perspektivu a vizi ve svém dalším působení ve zdravotnictví. Vysoká psychická a fyzická zátěž, rozbujelá administrativa, zvýšené množství přesčasové práce, to je to, co vyhání sestry z nemocnic nebo je odrazuje od vstupu do zdravotnictví.

Připomněla, že odbory vítají návrh ministra zavést zvláštní příplatek za směnnost. Chtějí, aby se vztahoval na všechny zdravotníky, a požadují z materiálu vypustit, že bude jen pro zdravotníky bez odborného dohledu.

Připomněla, že největším tématem odborového svazu je návrh v zákoníku práce na sjednocení odměňování v lůžkových zdravotnických zařízeních. Odbory navrhují sjednocení odměňování i na základě tříletých zkušeností, kdy ke zvýšení platů docházelo pravidelně a bez problémů, ale ke zvyšování mezd musel odborový svaz mnoho zaměstnavatelů nutit a někde se zvýšení přesto prosadit nepodařilo.

V poslední části svého vystoupení se předsedkyně věnovala připravovanému zákonu o univerzitních nemocnicích. Odbory návrh zásadně odmítají a připravují se na protestní akce.

Závěrem poděkovala České asociaci sester za spolupráci a popřála kolegyním hodně štěstí při prosazování jejich cílů, a to i v návaznosti na problematickou legislativu, která upravuje působení spolků, profesních sdružení a dalších subjektů občanské společnosti.

Podobné články

Aktuality 4. 7. 2022 / 15:23

Zvýšení částek životního minima a existenčního minima

V reakci na současnou situaci domácností bylo dne 30. 6. 2022 ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Aktuality 3. 7. 2022 / 13:16

Nezabavitelné minimum v roce 2022

V letošním roce již dvakrát došlo ke zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Aktuality 1. 7. 2022 / 14:36

Jednorázový příspěvek na dítě

Ve Sbírce zákonů byl dne 30. 6. 2022 zveřejněn zákon č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2022.

Načíst další
 
Napište nám