Žitníková na sněmu České asociace sester informovala o činnosti odborového svazu

V pátek 7. dubna se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila na pozvání České asociace sester jejich tradičního sněmu. Předsedkyně vystoupila s příspěvkem, ve kterém se věnovala aktuální situaci ve zdravotnictví a nedostatku sester.

Úvodem přítomné seznámila s pohledem OS na změny ve vzdělávání sester a opět připomněla, že nejzásadnějším problémem není systém vzdělávání, ale špatné pracovní podmínky sester, které jsou přetěžovány a ztrácejí perspektivu a vizi ve svém dalším působení ve zdravotnictví. Vysoká psychická a fyzická zátěž, rozbujelá administrativa, zvýšené množství přesčasové práce, to je to, co vyhání sestry z nemocnic nebo je odrazuje od vstupu do zdravotnictví.

Připomněla, že odbory vítají návrh ministra zavést zvláštní příplatek za směnnost. Chtějí, aby se vztahoval na všechny zdravotníky, a požadují z materiálu vypustit, že bude jen pro zdravotníky bez odborného dohledu.

Připomněla, že největším tématem odborového svazu je návrh v zákoníku práce na sjednocení odměňování v lůžkových zdravotnických zařízeních. Odbory navrhují sjednocení odměňování i na základě tříletých zkušeností, kdy ke zvýšení platů docházelo pravidelně a bez problémů, ale ke zvyšování mezd musel odborový svaz mnoho zaměstnavatelů nutit a někde se zvýšení přesto prosadit nepodařilo.

V poslední části svého vystoupení se předsedkyně věnovala připravovanému zákonu o univerzitních nemocnicích. Odbory návrh zásadně odmítají a připravují se na protestní akce.

Závěrem poděkovala České asociaci sester za spolupráci a popřála kolegyním hodně štěstí při prosazování jejich cílů, a to i v návaznosti na problematickou legislativu, která upravuje působení spolků, profesních sdružení a dalších subjektů občanské společnosti.

Podobné články

Aktuality 20. 3. 2023 / 14:56

Ústecká on-line porada dne 16. 3. 2023 – zpráva krajské rady

Krajská rada Ústeckého kraje je nyní sedmičlenná a pracují v ní členové v sociálních službách, v hygienické službě a ve zdravotnictví.

Aktuality 20. 3. 2023 / 7:44

Královéhradecká krajská rada jednala s hejtmanem a náměstky

V pondělí 13. března se konala schůzka královéhradecké krajské rady s vedením Královéhradeckého kraje.

Aktuality 16. 3. 2023 / 9:02

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Načíst další
 
Napište nám