Žitníková se zúčastnila jednání České asociace sester a ocenila dobrou spolupráci

V pátek 8. dubna se předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Dagmar Žitníková na pozvání prezidia České asociace sester (ČAS) zúčastnila prvního dne jednání Sněmu předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS. Sněm zahájila předsedkyně České asociace sester PhDr. Martina Šochmanová uvítáním přítomných.

Následně se svým příspěvkem vystoupila předsedkyně Žitníková, která přednesla informace o práci odborového svazu a spolupráci obou organizací. Prezentaci viz níže jako soubor ke stažení.

Dalším vystupujícím byla ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání a hlavní sestra České republiky Mgr. Alice Strnadová. Věnovala se aktuálnímu stavu novely zákona o nelékařích, který byl odeslán na legislativní radu vlády. Ze zásadních připomínek OS byl akceptován požadavek na vyřazení definice rady a dostupnosti a zkrácení doby pro výkon samostatného povolání pro fyzioterapeuty. 

Další přednášející byla ředitelka Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) Mgr. Jana Mikulková, která přítomné informovala o probíhajících a připravovaných aktivitách vzdělávacího centra.

Odborná vystoupení zakončil příspěvek Mgr. Dany Křivské k plnění Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.

Dále již v programu zazněly informace o činnosti České asociace sester.

Závěr patřil sponzorovi akce firmě PROMEDICA, která informovala o svých vzdělávacích aktivitách, které nabízí sestrám v rámci celoživotního vzdělávání.

Ze sobotního jednání, na kterém přítomní řešili další plán práce organizace, se předsedkyně Žitníková omluvila.

Akce měla velmi příjemnou atmosféru a sestry na ní mohly řešit jak pracovní, tak odborné záležitosti.

Předsedkyně odborového svazu poděkovala České asociaci sester, především její prezidentce a viceprezidentce, za dobrou spolupráci.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 4. 7. 2022 / 15:23

Zvýšení částek životního minima a existenčního minima

V reakci na současnou situaci domácností bylo dne 30. 6. 2022 ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Aktuality 3. 7. 2022 / 13:16

Nezabavitelné minimum v roce 2022

V letošním roce již dvakrát došlo ke zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Aktuality 1. 7. 2022 / 14:36

Jednorázový příspěvek na dítě

Ve Sbírce zákonů byl dne 30. 6. 2022 zveřejněn zákon č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2022.

Načíst další
 
Napište nám