Žitníková žádala poslance sociálního výboru o peníze pro sociální služby

Jednání sociálního výboru, jehož hlavním bodem bylo projednání návrhu státního rozpočtu na rok 2013 – kapitoly MPSV, se uskutečnilo 30. listopadu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Odbory zajímala především částka na dotace pro poskytovatele sociálních služeb, která je navržená ve zcela nedostatečném objemu, a to ve výši 6,155 mld.

Na jednání výboru vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která požádala členy výboru, aby se zasadili o zvýšení dotací pro poskytovatele sociálních služeb minimálně na 8 miliard. Částku je podle názorů odborů potřebné navýšit proto, aby nezanikaly sociální služby, a také proto, aby byl konečně naplněn příslib premiéra Petra Nečase a bývalého ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka zvýšit platy pro zaměstnance v sociálních službách od 1. 1. 2013.

Jednání se účastnil i předseda sociální komise Asociace krajů ČR Miloslav Čermák a představil zde pozměňovací návrh poslance Josefa Novotného (VV), který navrhuje zvýšit dotace na potřebných 8 miliard.

Podobné články

Aktuality 4. 7. 2022 / 15:23

Zvýšení částek životního minima a existenčního minima

V reakci na současnou situaci domácností bylo dne 30. 6. 2022 ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Aktuality 3. 7. 2022 / 13:16

Nezabavitelné minimum v roce 2022

V letošním roce již dvakrát došlo ke zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Aktuality 1. 7. 2022 / 14:36

Jednorázový příspěvek na dítě

Ve Sbírce zákonů byl dne 30. 6. 2022 zveřejněn zákon č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2022.

Načíst další
 
Napište nám