Změny v poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

Ve Sbírce zákonů bylo dne 22. října 2021 vyhlášeno nové nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, kterým bylo nahrazeno dosavadní nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Nové nařízení vlády č. 390/2021 Sb. mění právní stav v rozsahu nezbytném pro zajištění transpozice Směrnice Komise (EU) 2019/1832, která přináší úpravy příloh čistě technického rázu, a tedy stávající povinnosti dotčených subjektů, se vyhlášením tohoto nařízení vlády nijak nemění. Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. zachovává stejnou strukturu a obsahové zaměření jednotlivých paragrafů a čtyři přílohy jako nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Dotčenými subjekty jsou obecně zaměstnavatelé, a to jak v podnikatelské, tak nepodnikatelské sféře. Jejich povinnost poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky vyplývá přímo ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Dále došlo k několika drobným změnám, zejména v § 3.

V § 3 odst. 3 se nově stanoví, že zaměstnanec musí být s používáním osobního ochranného pracovního prostředku prokazatelně seznámen. Tentýž paragraf byl doplněn o odst. 5, který jednoznačně stanoví, kdy má být přidělován nový osobní ochranný pracovní prostředek. Osobní ochranný pracovní prostředek se přiděluje zaměstnanci vždy, jestliže:

  • u původního skončila jeho výrobcem stanovená životnost,
  • ztratil svoje funkční vlastnosti nebo účinnost proti vyskytujícím se rizikům anebo
  • jeho používání představuje další riziko.

V souvislosti s určováním rizik pro výběr a použití osobních ochranných pracovních prostředků je v § 4 odst. 1 nově zdůrazněna nutnost předchozího vyhledávání a vyhodnocování rizik s odkazem na zákoník práce. Dále byl doplněn § 5 odst. 2 o postup pro případy, kdy je mycí nebo čisticí prostředek (včetně ručníků) trvale dostupný v sanitárních zařízeních pracoviště.

V návaznosti na výše uvedené změny bychom chtěli pouze připomenout, že se můžete se svými dotazy v oblasti osobních ochranných pracovních prostředků obrátit na svazové inspektory BOZP.

Podobné články

Aktuality 27. 6. 2022 / 18:16

Nezabavitelné minimum v roce 2022

Dne 31. 3. 2022 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 75/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima. Toto nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 1. 4. 2022.

Aktuality 6. 6. 2022 / 15:00

Zvýšila se náhrada za ztrátu na výdělku

Dne 31. května 2022 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 138/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání...

Aktuality 5. 6. 2022 / 14:48

Třetí zvýšení důchodů v roce 2022

V souladu s nařízením vlády č. 136/2022 Sb., o třetím zvýšení důchodů v roce 2022, které nabyde účinnosti dnem 1. září, dojde v roce 2022 k dalšímu, v pořadí již třetímu, mimořádnému zvýšení důchodů.

Načíst další
 
Napište nám