Změny v Zajišťovacím fondu od 1. 1. 2017

Výkonná rada odborového svazu na svém jednání dne 13. 12. 2016 rozhodla o změnách Statutu Zajišťovacího fondu, které platí od 1. ledna 2017. V souvislosti se změnami ve finančním řádu, které schválila celostátní konference OS v listopadu 2016, se mění i Statut Zajišťovacího fondu tak, aby principy odvodů členských příspěvků i odvodů do Zajišťovacího fondu byly stejné. Proto od 1. 1. 2017 dochází ke změně v odvodech do Zajišťovacího fondu. Ve Statutu Zajišťovacího fondu se mění text článku 1 takto:

1. Do Zajišťovacího fondu (dále také jen „ZF“) přispívají odborové organizace částkou 10 Kč měsíčně za každého člena, který platí základní příspěvek a základní individuální příspěvek (pro účely tohoto statutu dále „aktivní členové“ nebo „členové“). Členové odborové organizace, kterým přísluší platit tzv. udržovací (individuální) členský příspěvek, se systému ZF neúčastní (neplatí příspěvky do ZF ani jim nenáleží čerpání ze ZF), s výjimkou uvedenou v čl. II. odst. 2. pro členy čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.

Z výše uvedeného znění vyplývá, že se od 1. 1. 2017 bude odvádět i za členy, kteří byli celý měsíc na dlouhodobé pracovní neschopnosti, zároveň odpadá povinnost pro základní organizace tyto členy hlásit na hlášenkách Zajišťovacího fondu. Tato změna byla schválena i na základě četných návrhů ze základních organizací a měla by ulehčit práci základním organizacím se sledováním a hlášením změn.

Od 1. 1. 2017 se tedy budou hlásit pro Zajišťovací fond jen noví členové, mateřské a rodičovské dovolené a ukončení členství v Zajišťovacím fondu.

Zároveň bych vás chtěl ještě požádat, zda byste mohli při hlášení o ukončení členství v Zajišťovacím fondu u těchto členů napsat, jestli ukončují i členství v odborech, což nám velice ulehčí práci při evidenci členů pro pojištění u pojišťovny D.A.S.

***

Další změny ve Statutu Zajišťovacího fondu pro rok 2017 jsou tyto:

● Dar při pracovní neschopnosti – zvyšuje se horní hranice z 500 na 700 Kč.

● Dar při ošetřování člena rodiny – zvyšuje se horní hranice z 500 na 600 Kč.

***

Pro úplnost dodávám, že

v lednu tedy provedete hlášení a platby ještě „postaru“, jde o platby za prosinec 2016,

v únoru již budete postupovat podle nového Statutu, který samozřejmě najdete také na našich webových stránkách.

Věříme, že tyto změny uvítáte a že Zajišťovací fond bude ještě lépe plnit účel, ke kterému byl zřízen.

Podobné články

Aktuality 14. 3. 2022 / 15:33

Zajišťovací fond v roce 2021

Rok se s rokem sešel a přinášíme informace o využívání svazového Zajišťovacího fondu.

Aktuality 24. 9. 2021 / 11:43

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2021

Také v roce 2021 je tu Zajišťovací fond, aby pomáhal členům našeho odborového svazu.

Aktuality 15. 3. 2021 / 19:06

Zajišťovací fond v roce 2020

Do Zajišťovacího fondu přišlo v roce 2020 celkem 3806 žádostí, což je nárůst oproti roku 2019 o 907 žádostí.

Načíst další
 
Napište nám