Změny v Zajišťovacím fondu od 1. 4. 2017

Výkonná rada Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR na svém jednání dne 10. března 2017 rozhodla o změnách Statutu Zajišťovacího fondu od 1. dubna 2017, které povedou k lepší komunikaci a operativnějšímu vyřizování žádostí o dar ze Zajišťovacího fondu.

Ve statutu Zajišťovacího fondu se mění text části II., článku 7 a 9 takto (nová část textu je podtržena):

7. O čerpání ze Zajišťovacího fondu žádá člen na základě písemné žádosti, ke které připojuje:

  1. potvrzení odborové organizace o členství v odborové organizaci,
  2. potvrzení odborové organizace, že člen řádně hradí členské příspěvky, případně také příspěvky do ZF, má-li odborová organizace oddělené platby (čl. I. 2.),
  3. čestné prohlášení odborové organizace, že řádně platí příspěvky do ZF a odvody z členských příspěvků.

Přílohou žádosti jsou další podklady k jednotlivým čerpáním (viz níže). Na přílohách je uveden e-mailový a telefonický kontakt na žadatele.

9. Nemá-li žádost veškeré náležitosti a vyplněné přílohy, člen bude vyzván k doplnění nebo opravě, a to na kontaktní adresu nebo e-mail uvedený v žádosti. Výzva se posílá také příslušné odborové organizaci. Doplnění nebo opravu je člen povinen zaslat nejpozději ve lhůtě tří měsíců, jinak nárok na dar zaniká.

Kompletní znění Statutu Zajišťovacího fondu viz výše jako soubor ke stažení.

Podobné články

Aktuality 14. 3. 2022 / 15:33

Zajišťovací fond v roce 2021

Rok se s rokem sešel a přinášíme informace o využívání svazového Zajišťovacího fondu.

Aktuality 24. 9. 2021 / 11:43

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2021

Také v roce 2021 je tu Zajišťovací fond, aby pomáhal členům našeho odborového svazu.

Aktuality 15. 3. 2021 / 19:06

Zajišťovací fond v roce 2020

Do Zajišťovacího fondu přišlo v roce 2020 celkem 3806 žádostí, což je nárůst oproti roku 2019 o 907 žádostí.

Načíst další
 
Napište nám