Znovu jsme navrhli zvýšení platových tříd řidičů ZZS a změnu v zařazování praktických sester

Odborový svaz se dlouhodobě snaží prosadit zvýšení platových tříd řidičů vozidel zdravotnické záchranné služby. Tento měsíc jsme opět pokročili.

Ministerstvo práce a sociálních věcí částečně akceptovalo návrh odborů, aby byli řidiči vozidel zdravotnické záchranné služby zařazeni do 8. platových tříd.

Vypořádání připomínek ke katalogu prací, který tuto změnu může provést, se 9. října zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR MUDr. Marek Slabý.

Zástupci MPSV sdělili, že je shoda, aby se do katalogu prací přidala pro řidiče vozidel ZZS 8. platová třída.

MPSV také částečně vyřešilo připomínku odborů k zařazování praktických sester a existuje návrh, aby v katalogu byly praktické sestry zařazeny pouze ve dvou třídách. V případě, že praktická sestra pracuje v administrativě (v kartotékách), měla by být zařazena do 7. platové třídy. Všechny ostatní praktické sestry budou zařazeny v 9. platových třídách.

Nyní musí novelu katalogu schválit vláda, na svém programu má tento bod 23. října.

Podobné články

Aktuality 20. 5. 2022 / 19:45

Postavení ZZS v Integrovaném záchranném systému

Stručná zpráva z prezentace na zasedání poslaneckého podvýboru pro ZZS dne 18. 5. 2022.

Aktuality 19. 5. 2022 / 19:39

Záchranáři informovali poslance o své práci a potřebě předdůchodů

Možnost předčasného odchodu do důchodu pro záchranáře teď rezonuje snad na všech výjezdových stanovištích a dispečincích záchranných služeb.

Aktuality 10. 5. 2022 / 11:01

Záchranáři se snaží napravit chyby týkající se předdůchodů

V loňském roce prošel úspěšně legislativním procesem zákon o možnosti dřívějšího odchodu zaměstnanců IZS do důchodu až o 5 let, bez krácení penze. Účinnost by měl nabýt 1. lednem 2023.

Načíst další
 
Napište nám