ZO Čtyřlístek Ostrava bilancuje

Krásné předvánoční období neznamená pro každého jen přípravu Vánoc doma i v práci, ale pro mnohé z nás také přináší zamyšlení, co jsme pro členy naší základní organizace udělali a na co nám síly už nestačily.

V naší ZO Čtyřlístek Ostrava to vypadalo následovně:

Hned v lednu se u nás uskutečnil seminář JUDr. Dominika Brůhy, PhD., následovala konference s pohoštěním a začaly se podle volebního řádu připravovat volby, aby se v červnu mohly konat.

V kolektivní smlouvě jsme vyjednali příspěvek z FKSP na autobus pro zájezdy. Všichni zaměstnanci Čtyřlístku, nejen členové odborů, měli tedy dopravu zdarma. Zjara jsme navštívili termály v Bešeňové, na podzim jsme sjížděli řeku Dyji a ještě byli na dvoudenní akci na jižní Moravě, spojené s návštěvou vinného sklípku, zámku v Miloticích a Templářských sklepů.

Odborářům jsme hradili vstupné, přispěli na oběd.

Pro odborářské sportovce se pořádal bowling na čtyřech drahách a jednodenní turistický výšlap na Prašivou, v rámci kterého jsme uhradili cestovné.

Naše družstva se účastnila všech tří sportovních akcí pořádaných odborovým svazem. Také zde jsme na dopravu našim reprezentantům přispěli: do jižních Čech 50 % a do Blanska 100 % nákladů jízdy vlakem.

Každý odborář dostává příspěvek 2 Kč na oběd v pracovním dni, na konci roku pak „kaprovné“ v předem dohodnuté výši.

Bezpříspěvkovým dárcům krve předáváme finanční dar, stejně tak odměňujeme při životních jubileích.

Pro všechny zaměstnance Čtyřlístku jsme uspořádali turnaj ve stolním tenisu a Mikulášský turnaj v odbíjené (5 družstev), na který se podařilo sehnat i sponzora na ceny.

Prosincové setkání výboru s přidruženými členy – důchodci, se uskuteční v nové kavárně v centru Ostravy a je příjemným završením každoroční odborářské práce. Pro příští rok si „dlužíme“ nějakou tu kulturu v podobě kina, divadla, muzikálu… Uvidíme.

Bez super týmu ve výboru a dozorčí radě by se tak pestrý program nedařilo plnit. Děkuji kolegyním i kolegovi za vše, co dělají ve prospěch ostatních, a přeji i sama sobě, aby vydrželi s aktivitou i v dalším roce.

Podobné články

Aktuality 7. 11. 2022 / 22:11

Rychlá a vynikající práce jihomoravských odborářů zabránila transformaci nemocnic

Jsou odbory akceschopné, nebo jsme ti, kteří ustrnuli v čase? V mnoha případech dostáváme různé nálepky.

Aktuality 20. 10. 2022 / 9:48

Vsetínští odboráři si krátce odpočinuli v Turčianských Teplicích

Odborová organizace Sociální služby Vsetín již dva roky plánovala wellness pobyt pro své členy a jejich rodinné příslušníky.

Aktuality 25. 9. 2022 / 20:11

Setkání bývalých zaměstnanců FN Plzeň

V pátek 23. září 2022 jsme uspořádali každoroční setkání s bývalými zaměstnanci Fakultní nemocnice Plzeň.

Načíst další
 
Napište nám