Královéhradecká porada s vedením OS – 14. 10. 2013 – zpráva o činnosti

Krajská rada Královéhradeckého kraje má ve svých řadách zástupce záchranné služby, nemocnic a sociálních zařízení. Zabýváme se ale i lázeňstvím v regionu.

V oblasti zdravotnické záchranné služby se aktuálně zabýváme systémem čerpání přesčasových hodin a dovolených. Snaha zaměstnavatele je, aby si zaměstnanci vybírali dovolenou po celých týdnech, odmítá umožnit jednotlivé dny. I na záchranné službě je vyvíjen tlak na úspory. Ať už na spotřebním zdravotnickém materiálu nebo na lécích. Přechodem zásobování na královéhradeckou lékárnu došlo k zavedení limitního množství pro objednávky léků. Vzhledem k nepředvídatelnosti spotřeby léků vznikají obavy, že mohou nastat v praxi situace, kdy nebude včas doplněna zásoba potřebných léků. Na toto téma se připravuje jednání základní odborové organizace s vedením záchranné služby.

Problematiku sociálních služeb opakovaně projednáváme i řešíme s radním pro sociální služby Josefem Lukáškem. Jednalo se například o snižování osobních příplatků zaměstnancům  DD Tmavý Důl, o kterém jsme už informovali na květnové krajské konferenci. Došlo k dohodě o kompenzaci a za první pololetí byl zaměstnancům rozdíl vyplacen formou odměny. Takto by se mělo postupovat i v druhém pololetí.

V současné době se intenzivně zabýváme i s krajským úřadem a regionální pracovnicí problematikou v ÚSP Barevné Domky Hajnice. Zde došlo k založení nové ZO OS a je zde zjevná šikana zaměstnanců ze strany zaměstnavatele. Šikanováni jsou především zakládající členové, a to včetně nepravdivých obvinění z porušení pracovních povinností nebo rušení jejich místa pro nadbytečnost. Situace se stále vyvíjí. Radní pro sociální služby se snaží situaci řešit, v zařízení probíhá i kontrola kraje. Hledá řešení jak zaměstnancům pomoci a aktivně průběžně informuje o vývoji situace i členku výkonné rady za Královéhradecký kraj Ivu Řezníčkovou.

V kontextu sociálních služeb bychom opět chtěli poukázat na špatnou komunikaci s většinou odborových organizací. Vnímáme jejich nezájem o dění, případně obavy se na náš s čímkoliv obrátit. Vyplněný dotazník pro tato zařízení odeslalo zpět na odborový svaz pouze minimum zařízení.

Další oblastí naší činnosti jsou nemocnice. Všichni se potýkáme s dopady úhradové a personální vyhlášky a navýšení DPH. Sledujeme aktivitu a snahu naší předsedkyně Dagmar Žitníkové o zmírnění těchto dopadů na nemocnice při jednáních s prezidentem, ministrem zdravotnictví, premiérem a dalšími. Velmi rádi bychom jí za toto poděkovali!

Také naše nemocnice se nacházejí v kritické ekonomické situaci a přežívají letošní rok pouze díky dotacím z kraje. Tyto byly poskytnuty už ve třech vlnách a činí celkem v letošním roce 250 milionů korun. Královéhradecký kraj není schopen dlouhodobě v takové výši nemocnice financovat.

Krajská rada měla připomínky (které jsme prezentovali také na krajské tripartitě) ke zhoršování kvality péče o pacienty kvůli úsporným opatřením. Dočkali jsme se ovšem negativní reakce zaměstnavatelů, kteří tyto informace popírají a považují je za očerňování nemocnic ze strany odborů. Snižování stavu zaměstnanců vede k přetěžování těch stávajících, ale ti se k tomu většinou nechtějí vyjadřovat, protože mají strach o práci.

Od července došlo ke sloučení nemocnic Náchod a nemocnice Rychnov nad Kněžnou s odůvodněním úspor. Dopady tohoto sloučení nebo případné úspory, které tato fúze přinese, bude možné vyčíslit až v následujících letech. V tomto směru také sledujeme snahu kraje a zdravotnického holdingu o sloučení všech nemocnic pod jedno IČO.

Ožehavým tématem v našem regionu je lázeňství. Situace v Janských Lázních je obecně známá z médií. Krajská rada je díky naší člence Ivě Řezníčkové, která se z vlastní občanské iniciativy dostala k této problematice a stala se jako zástupce iniciativy Zachraňme Vesnu členkou krizového štábu lázní, průběžně informována o situaci v Janských Lázních a především o osudu dětské léčebny Vesna.

Byla a je zde obava o úplné zrušení. Lázně aktuálně bojují o svou existenci.

Na jaře vznikla petice na záchranu dětské léčebny, kterou podpořili i členové krajské rady. Lázním v ČR všeobecně hrozí likvidace kvůli novému indikačnímu seznamu Ministerstva zdravotnictví.

Krajská rada je ochotna v těchto složitých situacích se angažovat přímo nebo zprostředkovat pomoc ve spolupráci s ústředím OSZSZP ČR.

I proto nás velmi mrzí, že se na nás místní ZO Janské Lázně neobrátila (i když byli její zástupci přítomni na květnové krajské konferenci v Pardubicích).

Situace v Janských Lázních se stále vyvíjí. Nyní se podařilo prosadit výběrové řízení na nového ředitele lázní. Vzhledem k tomu, že odvolaného původního ředitele nahradil ministrem Hegerem dosazený Ing. Šimurda, o jehož kvalitách se mohli přesvědčit nemocnice Vrchlabí, Náchod, Pardubice a Plzeň, domníváme se, že jeho výměna je nutná.

Situaci budeme dále sledovat a kolegům z Janských Lázní jsme k dispozici!

 

Podobné články

Aktuality 20. 3. 2023 / 7:44

Královéhradecká krajská rada jednala s hejtmanem a náměstky

V pondělí 13. března se konala schůzka královéhradecké krajské rady s vedením Královéhradeckého kraje.

Aktuality 16. 9. 2022 / 18:28

Královéhradecká krajská konference – 15. 9. 2022

Královéhradecká krajská konference jednala ve čtvrtek 15. září.

Aktuality 15. 8. 2022 / 18:05

Královéhradecká KR – plnění programu OS

Zpráva královéhradecké krajské rady OS o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Načíst další
 
Napište nám